تاکید رئیس جمهور‌ بر معیاری شدن تحصیلات عالی کشور

پیام آفتاب: محمد اشرف‌غنی با عبدالطیف روشان نامزد‌ وزیر وزارت تحصیلات عالی و تیم کاری‌اش دیدار کرد و گزارش ارزیابی‌های آنان را استماع نمود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸
تاکید رئیس جمهور‌ بر معیاری شدن تحصیلات عالی کشور
به گزارش پیام آفتاب، محمد اشرف‌غنی با عبدالطیف روشان نامزد‌ وزیر وزارت تحصیلات عالی و تیم کاری‌اش دیدار کرد و گزارش ارزیابی‌های آنان را استماع نمود.
در این‌ دیدار که در ارگ انجام شد، عبدالطیف روشان گفت که ما روی اولویت‌های‌کاری وزارت تحصیلات عالی کار می‌کنیم و ضرورت است تا ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف افزایش یابد.
وی افزود که ضرورت است تا در لوایح و قوانین وزارت تحصیلات عالی تجدید نظر صورت‌گیرد و پیشنهادات رئیس‌جمهور دراین زمینه می‌تواند کمک شایان نماید.
رئیس‌جمهور کشور پس از استماع گزارش ارزیابی‌های تیم کاری وزارت تحصیلات عالی گفت که نیاز به‌ بحث‌های بنیادی دراین زمینه می‌باشد و حکومت آماده است تا تسهیلات و امکانات را برای بهبود وضعیت تحصیلات فراهم سازد.
رئیس‌جمهور بر معیاری‌شدن تحصیلات عالی کشور تأکید کرده افزود که محتوا و کیفیت در تحصیلات عالی باید افزایش یابد و عرضه و تقاضا، متناسب به بازار کار تنظیم شود.
رئیس‌جمهور غنی تصریح کرد که به زودی شورای عالی به‌منظور بحث روی اصلاحات بنیادی در نظام تحصیلات عالی و معارف کشور، ایجاد خواهد شد.
وی اظهار‌داشت که با استادان و محصلین پوهنتون‌ها در یک‌اجماع، پیرامون آوردن اصلاحات در سیستم تحصیلات عالی بحث خواهد‌شد. رئیس‌جمهور به مسوولین وزارت تحصیلات عالی هدایت داد تا طرح‌های‌شان را به‌منظور مجهز شدن پوهنتون‌ها به تکنالوژی روز به ویژه فایبر نوری و انترنت، ترتیب و ارائه نمایند.
رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی با اشاره به‌جذب کادرهای مختصص در این وزارت تأکید کرده بیان‌داشت که روی تعریف وظایف عمدۀ وزارت تحصیلات عالی کار بیشتر صورت‌گیرد تا پروسه‌ها و سیستم‌های آن‌وزارت، وضاحت بیشتر پیدا کند.
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به‌مسوولین وزارت تحصیلات عالی هدایت‌داد تا برای بهبود وضعیت لیلیه‌ها و نیازمندی‌های محصلین در لیلیه ها، توجه و رسیدگی به‌موقع صورت گیرد.

 
کد مطلب: 71350
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/LerttL
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل