پارلمان حمله تروریستی به شفاخانه داوود خان را بررسی می کند

رادیو دری , 22 حوت 1395 ساعت 14:47

پیام آفتاب: اعضای پارلمان حمله خونین روز چهارشنبه هفته گذشته به شفاخانه داوودخان در کابل را بررسی می کند.


اعضای پارلمان حمله خونین روز چهارشنبه هفته گذشته به شفاخانه داوودخان در کابل را بررسی می کند.
خبرهای تازه از حمله به شفاخانه داوود خان در کابل حاکی از آن است که  این حمله با همدستی افرادی از داخل این بیمارستان صورت گرفته است.
گفته می شود یک دکتر با دهشت افگنان در این حمله همکاری داشته است. بر اساس گزارش ها این دکتر شاکرنام دارد ودر جابجایی مهاجمان ومواد انفجاری در داخل شفاخانه دست داشته وخودش دکتران و بیماران را به گلوله بسته در موتر این دکتر مواد انفجاری نیز بوده است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع می گوید به خاطر دست یافتن به ابعاد مختلف این حمله کمیسیونی به ریاست هلال الدین هلال تشکیل شده است.
این در حالی است که مجلس نمایندگان روزگدشته نشست فوق العاده داشته تا این حمله را با نیروهای امنیتی موردبررسی قراردهد.
فاروق نظری عضو پارلمان ضمن این که از همدستی با دهشت افگنان وسهل انگاری نیروهای امنیتی انتقاد کرد گفت مجلس نمایندگان می خواهد این رویداد خونین را بررسی کند.
در حمله به شفاخانه داوودخان بیش از 40 تن کشته وبیش از 70 تن زخمی شدند.
 


کد مطلب: 66351

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/66351/پارلمان-حمله-تروریستی-شفاخانه-داوود-خان-بررسی-می-کند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com