۳
 

معراج الدین ذاهب

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۳
معراج الدین ذاهب
بیوگرافی مختصر شهید انجینیر معراج الدین (ذاهب) یک تن از مؤسسان جمعیت جوانان مسلمان افغانستان شهید انجینیرمعراج الدین (ذاهب) فرزند مولوی عبدالرسول در سال ۱۳۳۱خورشیدی در قریه شمرام ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دریک فامیل متدین وروحانی چشم به جهان گشود. نامبرده تحصیلات دوره ابتدایی را درمکتب اسلام آباد ولایت لغمان وتحصیلات دوره ثانوی را درلیسه ابن سینا وتخنیک ثانوی به پایان رسانید و درسال۱۳۴۷ شامل پوهنحی پولیتخنیک پوهنتون کابل گردید.
 او بنابر برداشت عمیق که ازاوضاع سیاسی کشورداشت متوجه این نکته گردید که استعمارسرخ و نوکران واجیران آن درافغانستان از پوهنحی پولیتخنیک رهبری می شوند. چنانچه، نوکران استعمار سرخ به نمایش فیلمی تحت عنوان «بیایید طبیعت را بشناسیم» گویا به اصطلاح خودشان عدم موجودیت خداوند (ج) را ثابت می نمایند که نمایش فیلم مذکوراحساس پاک و اسلامی شهید انجینیرمعراج الدین (ذاهب) را بر انگیخت وموصوف با سهم فعال وارزنده ازنمایش فیلم مذکوربا سایربرادران چون انجینیرعبدالرحیم نیازی،انجینیرعبدالحبیب،انجینیرسیف الدین وغیره ممانعت به عمل آورد و با نشراعلامیه جمعیت جوانان مسلمان افغانستان درجریده گهیز هموطنان ما را ازاعمال شوم استعمار سرخ ونوکران واجیرآنان آگاه ساختند.
 شهید ذاهب، برای اولین باربه حیث نماینده محصلین پولیتخنیک کابل تعین گردید که بعدا به اثر توطئه استعمارسرخ و نوکران واجیران آن برای مدت دوسال ازپوهنحی پولیتخنیک اخراج گردید که جای شان را دراتحادیه محصلین شهید انجینیرحبیب الرحمان گرفت.
 انجنیر ذاهب، در سال ۱۳۵۴ به حیث اول نمره عمومی ازپوهنزی پولیتخنیک پوهنتون کابل فارغ گردید وجهت خدمت هرچه بیشتر به وطن واسلام در احصائیه مرکزی هلمند توظیف گردید. موصوف بعد از کودتای ننگین ۷ ثور۱۳۵۷حین اجرای فعالیت های سیاسی وآگاه ساختن هموطنان مسلمان ازاعمال شوم روسان وحکومت دست نشانده شان به رهبری تره کی وامین، بتاریخ ۲۲ حمل سال ۱۳۵۸ از طرف نوکران حلقه بگوش کمونیزم دستگیر و به زندان اگسای (۱)  وقت سپرده شد و در سلول های تاریک زندان جهنمی پلچرخی به دست ناپاک کمونستان مظلومانه به شهادت رسید. او به عهد خویش مانند سایرین وفا نمود روحش شاد ویادش گرامی باد.  
--------------
۱- اگسا، نام سازمان استخبارات دولت کمونیستی افغانستان در زمان حفیظ امین بود. ارسالی تقی الدین ذاهب  
کد مطلب: 6625
 


 
حامد جبار
۱۳۸۷-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۳:۰۰
مقاله نویسنده واقعیت داشته شهید انجینر معراج الدین ذاهب از جمله اولین کسانی بود که جمعیت جوانان مسلمان افغانستان را تاسیس کردو استادان روسی رادر پولیتخنیک کابل اخطار ومجبور به ترک افغانستان نمودند که با انجام این کار مورد پیگرد دولت شاهی وقت قرار گرفته وبرای مدت دوسال ازپولیتخنیک کابل اخراج گردیدند ولی متاسفانه آقای حکمتیار وربانی خود را از جمله موسیس جمعیت جوانان مسلمان شمرده واز ایشان یاد آوری هم نکرده اند
(405)
 
فصیح الدین یوسفزی
۱۳۸۷-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۳:۰۰
جناب آقای حامد کرزی چرا وزیران را از فامیل های شهید انجینر معراج الدین ، شهید انجینر حبیب الرحمن ، شهیدانجینر عبدالرحیم نیازی ،شهید استاد غلام محمد نیازی ، شهید قاضی محمد اسماعیل طارق و غیره معرفی نمیکند که گلاب زوی ، جمیل جنبش و غیره کمونستان وحشی که یک وقت میگفتند خدا وجود ندارد و ما از گیاه پیدا شده ایم منحیث وزیران در کابینه جدید جمهوری اسلامی افغانستان که نمونستان باکلمه اسلام حساسیت دارند معرفی میدارد (709)
 
احسان احمدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۱۲-۰۵ ۱۰:۴۸:۵۸
پیام تسلیت اذطرف خودم ودانش اموزان کلاس دوم حسابداری (15376)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل