وزیر مخابرات: هنوز نمی‌دانم تعلیق وظیفهٔ من به موجب کدام اتهام صورت گرفته است

گزارش هیئت بررسی ده درصد مالیات از کردیت کارت‌ها با اعلام «احتمال وجود دارد» و «ممکن است» موضوع را کنگ و لاینحل گذاشته است
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۱
وزیر مخابرات: هنوز نمی‌دانم تعلیق وظیفهٔ من به موجب کدام اتهام صورت گرفته است
به گزارش پیام آفتاب، گفته می‌شود افغانستان برخلاف برخی از کشورها دارای یک قانون اساسی جامع و کامل بوده و به ویژه در بخش حقوق شهروندی بسیار غنی به نظر می‌رسد؛ اگر به مفاد قانونی حقوق شهروندی به خوبی عمل شود تمام شهروندانی که منازعه حقوقی دارند به حق و حقوق خود می‌رسند. مشکل اما عدم تطبیق کامل قانون اساسی است.
در همین راستا باید به تعلیق وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشاره کرد؛ این تعلیق به پیشنهاد یکی از مشاورین رئیس جمهور و در ادامه صدور حکم ۳۳۷۴ از سوی رئیس صورت گرفت.
نکته اساسی در این میان اما ابلاغ نشدن اصل حکم ۳۳۷۴ به وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است. تلاش‌های شخص عبدالرزاق وحیدی و نیز رسانه‌ها برای دسترسی به حکم ره به جایی نبرده و این حکم همچنان از چشم اصحاب رسانه و افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است.
پس از تعلیق وظیفه، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی مکتوبی به لوی سارنوالی خواستار تحقیق فنی در زمینه ادعاهای مطرح شده و رفع ابهامات در مورد موقف حقوقی و اداری خود شد.
مکتوب اول عبدالرزاق وحیدی به سارنوالی اما بدون جواب ماند.
رئیس جمهور سپس طی حکم ۲۸۴۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ هیئتی را به ریاست رفیع الله ملکزی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری، موظف ساخت تا «چگونگی شفافیت در وضع ده درصد حق الخدمت از کردیت کارت‌های مشتریان» شبکه‌های مخابراتی را بررسی نموده و گزارش خود را در ظرف یک ماه به مقام عالی ارائه کند.
پس از گذشت یک صد روز گزارش هیئت موظف به اداره امور ارائه گردید و اداره امور نیز به نوبه خود آن را طی مکتوب ۱۵۹۵۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ به وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و لوی سارنوالی ارسال نموده است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اما طی مکتوب دوم خود به سارنوالی، در مورد گزارش هیئت موظف می‌گوید: برخلاف آنچه انتظار می‌رفت این گزارش که ترتیب آن سه برابر بیشتر از وقت معینه را دربر گرفته هیچگونه نتیجه ملموسی را در برندارد و باز هم منحیث حصول ماحصل به اعلام اینکه «احتمال وجود دارد…» و «ممکن است…» موضوع را کنگ و لاینحل گذاشته است.

متن دقیق مکتوب دوم وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به لوی سارنوالی پس از ارائه گزارش هیئت موظف به صورت زیر است:

به نام خداوند عادل و دادرس
به مقام محترم لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان،
به تعقیب نامه قبلی خویش که ضم می‌باشد، احتراماً عرض می‌دارم:
۱ – مقام عالی ریاست جمهوری طی حکم ۲۸۴۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵هیأتی را به ریاست محترم رفیع الله ملکزی مشاور مقام عالی ریاست جمهوری موظف ساخت تا «چگونگی شفافیت در وضع ده درصد حق الخدمت از کردیت کارت‌های مشتریان» شبکه‌های مخابراتی را بررسی نموده و گزارش خویش را در ظرف یک ماه به مقام عالی تقدیم دارد.
پس از گذشت از یکصد روز، گزارش هیئت موظف به ادارهٔ امور ارائه گردیده که ادارهٔ امور به نوبهٔ خود آنرا طی مکتوب ۱۵۹۵۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ به وزارت مالیه، لوی ارنوالی و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال نموده است.
خلاف آنچه انتظار می‌رفت این گزارش که ترتیب آن سه برابر بیشتر از وقت معینه را دربر گرفته هیچگونه نتیجهٔ ملموس را در برندارد و باز هم منحیث حصول ما حصل به اعلام اینکه «احتمال وجود دارد …»، «ممکن است …» موضوع را کماکان گنگ و لاینحل گذاشته است.
۲ – وظیفهٔ بنده ظاهراً بر اساس حکم ۳۳۷۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآورده شده است. با وجود تقاضاهای مکرر، منجمله ثبت درخواستی شماره ۵۵۴۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ در ادارهٔ امور، و ثبت شکایت رسمی شماره ۲۵۰۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ به کمیسیون دسترسی به اطلاعات، متن حکم تا این لحظه در اختیار من قرار نگرفته است و من تا هنوز رسماً نمی‌دانم که تعلیق وظیفهٔ من به موجب کدام اتهام صورت گرفته است.
این در حالیست که تعلیق وظیفهٔ من خیلی زود و با جدیت خارق‌العاده رسانه ای شد که این عمل به هیچوجه نمی‌تواند بدون سوءنیتی صورت گرفته باشد. اما یافته‌های تحقیقی هیئت موظف نه تنها هنوز رسانه ای نشده است، که حتی در برابر حق قانونی ام به اختیار خودم نیز قرار نگرفته است.
۳ – به منظور روشن شدن وضعیت حقوقی خود و تنویر اذهان عامه چندین بار کتباً و حضوراً تقاضا به عمل آوردم که لوی سارنوالی محترم در مورد قضیه به تحقیقات لازم اقدام نماید. در مقابل سکوت ادارات محترم عدلی و قضایی یک ماه قبل مجبور شدم که ضمن کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۷ دلو ۱۳۹۵ موضوع را به اطلاع انظار عامه برسانم. با وجود این همه تلاش‌ها تا کنون ارگانهایی که ضامن اجرای عدالت هستند به درخواست من جوابی ارائه نفرموده اند که این خود صریحاً به معنی پایمال شدن حق دادرسی عادلانه است که قانون اساسی کشور به من، مانند هر تبعهٔ دیگر افغانستان، داده است.
با در نظر داشت موارد فوق‌الذکر یک بار دیگر از مقام عالی لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندم که در موارد ذیل اقدام عاجل نموده، حق شهروندی خودم و حق آگاهی مردم شریف و رنجدیدهٔ افغانستان می‌دانم تا در موارد ذیل از چگونگی اجراآت صورت گرفته در برابر مسئولین حکومتی اطمینان بخشند:
۱ – اگر در جریان پروسه وضع ده درصد حق الخدمت از کردیت کارت‌های مشتریان شبکه‌های مخابراتی حیف و میلی صورت گرفته باید واضح گردد که چه مقدار دارایی عامه، از طرف کدام شخص یا اشخاص، با استفاده از کدام ابزار تخنیکی و قانونی، در کدام زمان مشخص مورد دستبرد قرار گرفته است؟
۲ – اگر تخطی قانونی صورت گرفته، مرتکبین آن با کدام عواقب عدلی و قضایی مواجه شده‌اند؟ ادارات مسئول در برابر قانون از اقدامات خویش برای بازگرداندن صورت دقیق بیت المال هدر رفته به خزانه دولت و اخذ جرایمی که در قانون تصریح گردیده است، چه اقدامی کرده‌اند و یا حد اقل برای جلوگیری از تداوم جرم کدام تدابیر اتخاذ گردیده است؟
۳ – منحیث یک شهروند مسئول و منحیث یک مأمور وظیفه شناس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از مقام عالی لوی سارنوال با جدیت تمام تقاضا می‌نمایم تا تحقیقات لازم برای روشن ساختن مسئولیت‌ها و تشخیص صبغهٔ جرمی اتهامات وارده را در اسرع وقت براه انداخته مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی بگیرند.
با احترام کاملی که به نظام حقوقی کشور خود و با اعتمادی که به برخورد جدی جلالتمآب شما دارم، برای حفظ ما تقدم، این نامه را با رسانه‌ها نیز شریک می‌سازم تا مأمول شفافیت که باید در حکومتداری سالم یک اصل باشد برآورده شود.
با احترام
عبدالرزاق وحیدی
وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
کد مطلب: 66241
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل