انتقاد وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان از بی توجهی رهبران حکومت

پیام آفتاب: مقام‌های‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان،‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬برخورد‭ ‬رهبران‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬شدیداً‭ ‬انتقاد‭ ‬کرده‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۸
انتقاد وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان از بی توجهی رهبران حکومت
مقام‌های‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان،‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬برخورد‭ ‬رهبران‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬شدیداً‭ ‬انتقاد‭ ‬کرده‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
سپوژمی‭ ‬وردک‭ ‬معین‭ ‬پالیسی‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان،‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬اکثر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬مشورتی‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۱‭ ‬میلادی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کنفرانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بن،‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حمایت‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭.‬
خانم‭ ‬وردک‭ ‬که‭ ‬روز‭ ‬شنبه،‭ ‬۲۳‭ ‬حوت،‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬ملی‭ ‬نهادهای‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬برای‭ ‬پی‌گیری‭ ‬وعده‌های‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کرد،‭ ‬حتی ‬از‭ ‬کلمه‭ ‬‮«‬خشونت‮» ‬‭ ‬علیه‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬استفاده‭ ‬کرد.
وی‭ ‬گفت: ‭ ‬‮«حرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نیست‭. ‬هر‭ ‬کس‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬زنان‭ ‬می‌گویند،‭ ‬مگر‭ ‬این‭ ؛‬خود‭ ‬خشونت‭ ‬علیه‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬است‭ ‬که {این‭ ‬وزارت} ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‌شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬شامل‭ ‬نمی‌شود‭.‬‮»‬
سپوژمی‭ ‬افزود‭ ‬که‭ ‬رهبران‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬برنامه‭ ‬میثاق‭ ‬شهروندی‭ ‬با‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬افغانستان‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌کند،‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬مشورتی‭ ‬انجام‭ ‬نداده‌اند‭. ‬
وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬نشست‌هایی‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬دعوت‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬خانم‌ها‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬گرفته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬
معین‭ ‬پالیسی‭ ‬و‭ ‬مسلکی‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬هم‌چنین‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬رفتارهای‭ ‬تبعیض‌آمیز‭ ‬علیه‭ ‬زنان،‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬ولایت‭ ‬دیگر،‭ ‬در‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬بیشتر‭ ‬شده‭ ‬است‭
. ‬وی‭ ‬گفت‬‮: «‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬کشور‭ ‬ملموس‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬احساس‭ ‬نیست‭. ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‌های‭ ‬جنسی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬زنان‭ ‬شود‭. ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬آن،‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬زیاد‭ ‬داریم‭.‬‮»‬
سپوژمی‭ ‬وردک‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دختری‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬کار،‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‌ها‭ ‬مجبور‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کند‭. ‬خانم‭ ‬وردک‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬تبعیض‌آمیز‭ ‬و‭ ‬آزاردهنده‭ ‬علیه‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬ابراز‭ ‬تاسف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شرم‌آور‭ ‬خواند‭. ‬وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬رفتارهای‭ ‬تبعیض‌آمیز‭ ‬و‭ ‬آزاردهنده‭ ‬‮«روز‭ ‬به‭ ‬روز»‬‭ ‬ در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
 
کد مطلب: 64715
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/u7oyRD
مرجع : 8 صبح
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل