امضای موافقتنامه تهیه آب برای معدن مس عینک با کشور چین

موافقتنامه تهیه آب برای معدن مس عینک، امروز میان وزارتهای معادن، انرژی و آب و کمپنی ام سی سی چین امضا شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۱۲
امضای موافقتنامه تهیه آب برای معدن مس عینک با کشور چین
موافقتنامه تهیه آب برای معدن مس عینک، امروز میان وزارتهای معادن، انرژی و آب و کمپنی ام سی سی چین امضا شد.
به گزارش آژانس باختر، به موجب این قرارداد، کار سروی منابع تهیه آب مورد ضرورت معدن مس عینک را وزارت معادن و حفر چاه‌های آن را وزارت انرژی و آب متعهد شده است.
 دیپلوم انجنیر محمد ابراهیم عادل، وزیر معادن هنگام عقد موافقتنامه مذکور گفت، کار استخراج معدن مس عینک به ارزش دو اعشاریه هشت میلیارد دالر با کمپنی ام سی سی چین قبلاً عقد گردیده، که پنج موافقتنامه ضمنی شامل پروژه استخراج مس عینک می‌باشد.
عادل افزود، که تاکنون موافقتنامه امنیتی، تهیه برق از ذغال سنگ و آب میان ادارات زیربط با کمپنی چینائی مذکور عقد گردیده و موافقتنامه احداث خط ریل و استخراج منرالها از معدن مذکور در آینده عقد خواهد شد.
به گفته وزیر معادن، کارهای مقدماتی استخراج معدن مس عینک در مدت پنجسال تکمیل و بعداً استخراج معدن آغاز خواهد شد.
موصوف گفت، با آغاز کار پروژه‌های مقدماتی برای شش الی هشت هزار نفر زمینه کار مساعد می‌شود.
موافقتنامه یاد شده را وزیر معادن و معین وزارت انرژی و آب و رئیس مؤسسه‌ام سی سی چین امضا نمودند.
کد مطلب: 6355
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل