دفتر خدمات مشتریان شهرداری مزارشریف افتتاح شد/ یک هزار سگ ولگرد از شهر جمع‌آوری می‌شوند

مسئولان در اداره شهرداری مزارشریف مرکز ولایت بلخ در شمال کشور ضمن اینکه از ایجاد دفتر خدمات مشتریان خبر می‌دهند در عین حال تأکید می‌کنند که این اداره برنامه‌های مختلف کمپاین را در شهر مزارشریف راه اندازی کرده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵
دفتر خدمات مشتریان شهرداری مزارشریف افتتاح شد/ یک هزار سگ ولگرد از شهر جمع‌آوری می‌شوند
به گزارش پیام آفتاب، «محمد نصیر عینی» شهردار مزارشریف که در یک نشست خبری در شهر مزارشریف با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «دفتر خدمات مشتریان شهرداری به منظور فراهم آوری سهولت و ارائه خدمات بهتر برای شهروندان ایجاد شده است.»
آقای عینی از موثریت این اداره در بخش شهرداری مزارشریف اشاره کرده، می‌گوید: «دفتر خدمات مشتریان دارای یک مدیر عمومی و ۴ بخش دیگر از شعبات اداره شهرداری می‌باشد، تشکیل یافته و روزانه خدمات شهری را ارائه می‌کند.»
نامبرده تصریح کرد: «از هر شعبه شهرداری در دفتر خدمات مشتریان نماینده گان حضور دارند که روزانه کارهای شهروندان و مردم را به گونه بهتر رهنمایی کرده و تا حدی روند زودتر اجرات را در شعبات مربوطه انجام دهند.»

هدف اساسی خدمات مشتریان شهرداری مزارشریف؛
* ارائه خدمات بهتر برای شهروندان
* رسیده گی به عرضیه‌های مردم
* جلوگیری از وقت زیاد برای رسیده گی به کارهای مردم
* ایجاد سهولت در امور شهرداری
* جلوگیری از سرگردانی شهروندان در امور کاری شهری
* هماهنگی و تنظیم بهتر امور کاری برای شهروندان
* رسیده گی به موقع به نیازمندان شهروندان و خواست‌های آنان
* جلوگیری از کمیشین کاری (کارهای غیرقانونی)


آقای عینی می‌افزاید که شهروندان شهر مزارشریف بعد از این می‌توانند با مراجعه در خدمات مشتریان شهرداری، خواست‌ها و نیازمندی شان را مطرح کرده تا کارمندان، کارکنان و مسئولان این اداره به آن رسیده گی نمایند.

یک هزار سگ ولگرد از شهرمزارشریف جمع‌آوری می‌گردد
از سوی هم شهرداری مزارشریف از راه اندازی کمپاین‌های مختلف برای بهبود وضعیت زندگی شهروندی در شهرمزارشریف سخن زده، می‌گوید: «به تازه گی کمپاین جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و دیوانه را در شهر راه اندازی کرده است.»
وی با بیان اینکه این کمپاین از سه روز به اینسوء از طرف شب در نواحه مختلف شهرمزارشریف اجرا می‌گردد، افزود: «این کار با همکاری سایر نهادهای دولتی از جمله صحت عامه، شورای اخوت و شهروندان شهرمزارشریف عملی می‌گردد.»
نامبرده تصریح کرد: «پس از اینکه نگرانی‌ها از حضور سگ‌های ولگرد در میان مردم بیشتر گردید، این اداره تصمیم گرفت تا این سگ‌ها را جمع‌آوری نماید از اینرو قرار است تا بیش از هزار سگ دوا داده کشته شده و سپس جمع‌آوری شود.»
قابل ذکر است براساس گفته‌های شهردار مزارشریف در این امر باید شهروندان و مردم نیز همکاری نماید و از طرف شب در ساحات که سگ‌های ولگرد دیده می‌شود با کارمندان و کارکنان این اداره تماس گرفته و همکاری نمایند.
-سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 63449
گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل