راه اندازی نخستین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در مزار شریف

پیام آفتاب: نخستین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردیده که هدف از آن به نمایش گذاشتن استعدادها و توانمندی دختران و بانوان عنوان شده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۶
راه اندازی نخستین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در مزار شریف
به گزارش پیام آفتاب، نخستین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردیده که هدف از آن به نمایش گذاشتن استعدادها و توانمندی دختران و بانوان عنوان شده است.
این نمایشگاه در تالار کنفرانس های انستیتوت حیات بلخ در شهرمزارشریف راه اندازی شده است دختران جوان که شامل کورس جوانه بوده اند، در این نمایشگاه اشتراک کرده اند.
حفیظه میرزایی هماهنک کننده برنامه توسعه رهبری زنان در ولایت بلخ که مسئولیت این نمایشگاه را به عهده دارد، می گوید: " این نخستین نمایشگاه است که از طرف این اداره برگزار گردیده است."
وی با بیان اینکه کورس جوانه بخش از برنامه توسعه رهبری زنان می باشد، افزود: " بیش از 500 نفر از دختران در جریان یک سال گذشته در بخش های مختلف آموزش دیده اند."
نامبرده تصریح کرد: " این دختران شامل 3 دوره ی فراغت از کورس جوانه ها می باشند که در هر دو 3 ماه آموزش میبینند."
به گفته ی بانو میرزایی این دختران و بانوان پس از آموزش از خود خلاقیت و توانمندی نشان داده و دست به ابتکارات که تولید دستی، هنری و مواد خوراکی می باشد، زده اند.
هماهنگ کننده برنامه توسعه رهبری زنان در ولایت بلخ تاکید بر این مطلب که این کار شان از طرف برای توانایی زنان به نمایش گذاشته می شود، گفت:  " از طرف دیگر این بانوان از نگاه اقتصادی آهسته آهسته خود کفا می شوند."
قابل ذکر است که شماری از دختران که شامل این دوره ها می باشند، از حکومت می خواهند که از تولیدات دستی و هنری شان حمایت کرده تا آنان بیشتر از این توانمندی شان را به نمایش بگذارند.
 
سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
 
کد مطلب: 62545
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/tBVAFk
گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل