وزیر شهرسازی:

در عرصه ارایه خدمات شهری دستاوردی نداشته ایم

پیام آفتاب: وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که تاکنون این اداره نتوانسته است در عرصه ارایه خدمات شهری دستاورد قابل ملاحظه ای داشته باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۰
در عرصه ارایه خدمات شهری دستاوردی نداشته ایم
وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که تاکنون این اداره نتوانسته است در عرصه ارایه خدمات شهری دستاورد قابل ملاحظه ای داشته باشد.
به باور وزارت شهرسازی و مسکن رشد نامتوازن، رشد سریع نفوس شهری، عودت مهاجرین، اعمار ساختمان های خودسر و عدم رعایت قوانین شهری از چالش های عمده شهری در کشور می باشد.
سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی و مسکن امروز دوشنبه (۱۷ عقرب) در سومین نشست ملی شهری در کابل گفت که عمده ترین چالش٬ رشد نامتوازن، ساکن شدن مردم روستا در شهرها، رشد سریع نفوس شهری، عودت مهاجرین، اعمار ساختمان‌های خودسر، فقر شدید، کم ‌بود مسکن، عدم رعایت قوانین شهری، عدم توجه به محیط زیست و عدم موجودیت زیربناهای شهری می باشد.
او گفت که این وزارت باوجودی که در دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته اما چالش ها و کم کاری های هنوز هم دراین اداره وجود دارد.
وی مبارزه با فساد ٬‌تکمیل شدن کار برخی از شهرک ها ٬‌آغاز روند توزیع سند ملکیت به ساحات غیر پلانی٬ چاپ اطلس شهرها٬ ایجاد شورای عالی توسعه شهری و همچنان مصرف بودجه انکشافی این وزارت را از دستاوردهای عمده شان عنوان کرد.
آقای نادری گفت که وزارت شهرسازی و مسکن که در گذشته ۱۷ درصد بودجۀ انکشافی‌اش را مصرف کرده بود، اکنون در ردیف پیش‌تازترین وزارت‌ها در مصروف بودجه قرار دارد و تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵، مصرف بودجۀ انکشافی‌اش را به ۶۴ درصد می رساند.
او تاکید کرد که وزارت شهرسازی ومسکن برای بهبودی وضعیت شهری ماستر پلان ۶ شهر بزرگ افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد.
آقای نادری می گوید که هنوز هم کارهای ناتمام و چالش های زیادی دراین وزارت وجود دارد که تاکنون موفق نشده است که دستاورد در عرصه ارایه خدمات شهری داشته باشند.
این درحالی است که در چند سال اخیر شهر کابل یکی از ولایات پر نفوس در افغانستان مبدل شده است.
رییس جمهور غنی نیز در این نشست از وضعیت شهری کابل اظهار تاسف کرد و گفت که کابل به حیث شهری که پایتخت افغانستان است باید آبرومند باشد.
 
کد مطلب: 58606
مرجع : جمهور
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل