کابینه بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی را تایید کرد

پیام آفتاب: کابینه در جلسه روز گذشته خود، بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی را مورد تایید قرار داد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰
کابینه بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی را تایید کرد
کابینه در جلسه روز گذشته خود، بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی را مورد تایید قرار داد.
در جلسه کابینه که به ریاست رییس جمهور غنی روز گذشته برگزار شد، بعداز بحث، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و به وزارت‌ها و ادارات دولتی هدایت داده شد  تا پیشنهادات و نظریات خویش را الی تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارسال بدارند، و وزارت مالیه بعد از درج نظریات، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را نهائی نموده و طی مراحل نماید.
وزارت مالیه کشور، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی را به مبلغ ۴۶۶ میلیارد و ۱۴۳ میلیون افغانی پیش‌بینی کرده است. بودجه عالی به مبلغ ۲۸۷ میلیارد و  ۳۸۶ میلیون افغانی و  بودجه انکشافی به مبلع ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۷ میلیون افغانی  است.
 اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور گفته است که در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲۲ میلیارد افغانی کسر نیز به‌وجود خواهد آمد.
ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای در مورد این بودجه گفته است: «بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تأمین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عوایدملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویه سکتورهای رشدافزا (زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت) رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار می‌باشد.»
پس از نهایی شدن این بودجه به شورای ملی کشور ارسال می‌گردد.
 
کد مطلب: 58488
مرجع : خبرگزاری رصد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل