اعلامیه وزارت تجارت و صنایع در مورد اعتراض اخیر کارمندان آیسا

پیام آفتاب: شماری از کارمندان اداره اسبق حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) از پروسه ادغام این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی کشور صورت میگیرد، ابراز نگرانی کرده اند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷
اعلامیه وزارت تجارت و صنایع در مورد اعتراض اخیر کارمندان آیسا
شماری از کارمندان اداره اسبق حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) از پروسه ادغام این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی کشور صورت میگیرد، ابراز نگرانی کرده اند.
وزارت تجارت و صنایع برای رفع این سؤ تفاهم و نگرانی کارمندان برحال آیسا تدابیر ذیل را برای پروسه ادغام و پس از ادغام روی دست گرفته است:

1. تمام کارمندان اداره آیسا تا آخر سال مالی جاری معاش ماهوار شان را به شکل که قبلاً پرداخت میگردید بدون کم و کاست به دست خواهند آورد.
2. در تشکیل وزارت تجارت و صنایع بیش از 200 پست جدید و خالی موجود بوده که به کارمندان آیسا در هنگام استخدام برای پست های مذکور اولویت داده خواهد شد.
3. شماری از بست های وزارت تجارت و صنایع همین اکنون از طریق پروسه
CBR به رقابت آزاد گذاشته شده است که در پروسه استخدام پست های مذکور نیز کارمندان اداره آیسا در اولویت قرار دارند.
4. وزارت تجارت و صنایع در حال گفتگو با وزارت محترم مالیه است تا شماری از کارمندان آن اداره که در وزارت تجارت و صنایع جذب میگردند از معاش امتیازی NTA مستفید گردند.
5. مصارف بودجوی و یومیه اداره آیسا کمافی السابق تا ختم سال مالی جاری از بودجه آن اداره تمویل میگردد.
6. تمام پرسونل خدماتی اداره آیسا در تشکیل وزارت تجارت و صنایع گنجانیده شده و مانند سایر کارمندان این وزارت از امتیازات مشابه مستفید خواهند شد.

بنابراین وزارت تجارت و صنایع به تمام کارمندان آن اداره اطمینان میدهد که جای هیچ نگرانی از روند مدغم شدن آن اداره با وزارت تجارت و صنایع موجود نیست.
 
کد مطلب: 58112
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/IvOysV
مرجع : وزارت تجارت و صنایع
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل