کمک هفت میلیون دالری چین به افغانستان

پیام آفتاب: جمهوری خلق چین مبلغ ۵۰ میلیون ین چینایی معادل هفت میلیون دالر آمریکایی به افغانستان کمک می‌کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۱۶
کمک هفت میلیون دالری چین به افغانستان
جمهوری خلق چین مبلغ ۵۰ میلیون ین چینایی معادل هفت میلیون دالر آمریکایی به افغانستان کمک می‌کند.
وینک اولانگ، سفیر چین در کابل امروز در مراسم امضای قرار داد این کمک با داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان گفت: «بر اساس این قرار داد کشور چین ۵۰ میلیون ین چینایی (۷ میلیون دالر) را در اختیار افغانستان قرار خواهد داد.»
به گفته وی از مبلغ مذکور در پروژه‌های مشورتی بین دو کشور استفاده به عمل خواهد آمد.
موصوف افزود تا نیمه سال جاری چین ۲۰ میلیون ین را به افغانستان کمک نموده است و در نظر دارد تا به ارزش ۳۰ میلیون ین گندم را در آینده به افغانستان مساعدت نماید.
سفیر چین همچنان یاد آور شد که کمکهای مذکور از جمله ۸۰ میلیون دالر موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی و تخنیکی این کشور است که در ۱۹ جون سال ۲۰۰۶ با افغانستان امضا شده بود.
سفیر اطمینان داد که کمک‌های کشورش به افغانستان ادامه خواهد داشت و به صورت دوامدار در بازسازی این کشور نقش ایفا می‌کند.
همچنان داکتر رنگین دادفر سپنتا نیز از همکاری‌های همه‌جانبه کشور چین به افغانستان ابراز تشکر نموده این کشور را برادر افغانستان خواند.
 کشور چین تا کنون در عرصه‌های بازسازی، صحت، معارف و سایر بخش‌های انکشافی به افغانستان کمک نموده است.
گفتنی است که کشور چین از جمله کشور هاییست که اخیراً اجناس تولیدی آن نسبت به تولیدات سایر کشورها در افغانستان بازار پیدا نموده است.
کد مطلب: 5765
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل