پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۱۲
شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند.

برای مشاهده فایل مربوطه اینجا کلیک کنید
کد مطلب: 5674
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل