پیش نویس قانون احوال شخصیه (دانلود)

گزارش روند تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان شورای تدوین پیش¬نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ جدی ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۱۲
گزارش روند تدوین پیش نویس  قانون احوال شخصیه 
اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان

شورای تدوین پیش¬نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند.

برای مشاهده فایل مربوطه اینجا کلیک کنید
کد مطلب: 5674
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/bjOxFL
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل