مؤسسه حمایتی – پژوهشی حقوق بشر افغان؛

عامل اصلی مهاجرت پایین آمدن هزینهٔ آن است/ افغان‌ها امنیت بدتر از این را نیز تجربه کرده‌اند

پیام آفتاب: رئیس مؤسسه حمایتی – پژوهشی حقوق بشر افغان که به تازه گی یک پژوهش را در رابطه به مسایل مهاجرت در زون شمال کشور انجام داده است، می‌گوید: «پائین شدن هزینهٔ مهاجرت و نیز باز بودن مرزهای کشورهای میزبان از عمده‌ترین عوامل مهاجران است.»
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۱
عامل اصلی مهاجرت پایین آمدن هزینهٔ آن است/ افغان‌ها امنیت بدتر از این را نیز تجربه کرده‌اند
به گزارش پیام آفتاب، «حیات الله جواد» رئیس مؤسسه حمایتی – پژوهشی حقوق بشر افغان می‌گوید: «این مؤسسه یک پژوهش را پیرامون مهاجرت و عوامل آن در ولایات (بلخ، جوزجان، بغلان و تخار) در زون شمال و شمال شرق کشور انجام شده است.»
به گفتهٔ رئیس مؤسسه حمایتی – پژوهشی حقوق بشر افغان، در این پژوهش در شهر ۲۰۰ مصاحبه با مردم عادی، ۳۲ مصاحبه با روسای شوراهای مردمی و کلانترها و ۳۶ مصاحبه با مسئولان دولتی و نهادهای مرتبط به مهاجرت صورت گرفته است.»

یافته‌های تحقیق
نتایج این تحقیق کیفی نشان می‌دهد که عوامل اصلی داخلی تأثیر گذار بر مهاجرت‌ها در شمال افغانستان امنیت (تذکر یافته در ۱۵۵ مصاحبه) و مشکلات اقتصادی (تذکر یافته در ۱۴۹ مصاحبه) می‌باشد.
در این مصاحبه‌ها به صورت گسترده به نا امنی عمومی، عدم اعتماد به دولت در تطبیق مؤثر قانون، ایجاد امن و نظم عامه و مبارزه با شورشیان اشاره شده است.
در این مصاحبه‌ها مهاجرت در اثر تهدیدهای مشخص و جدی خیلی کم ذکر شده و به صورت کل، هفت مورد مهاجرت در اثر تهدید انجام شده است.
مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر و احتمال ازدیاد آن در آینده، به عنوان یک عامل برجسته داخلی مهاجرت نشان داده شده است.
قابل ذکر است که مصاحبه شونده‌ها وجود تبعیض مذهبی و فشارهای مبتنی بر مسایل قومی توسط دولت را موضوع بزرگ و جدی ندانسته و دلیل عمده و تأثیر گذار بر مهاجرت نمی‌دانند.
در میان شاخص‌های خارجی تأثیر گذار بر مهاجرت، از فرهنگ خوش امدگویی و پذیرایی از مهاجرین، مشخصا توسط آلمان‌ها (تذکر یافته در ۱۴۵ مصاحبه) به عنوان عمده‌ترین عامل ترغیب کننده برای مهاجرت یاد شده است.
خوشبینی مردم در مورد فرصت‌های شغلی د رکشورهای اتحادیه اروپا (تذکر یافته در ۷۹ مصاحبه) و مهم تر از همه کاهش بی‌سابقه هزینهٔ مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶ (تذکر یافته در ۱۳۴ مصاحبه).
عوامل بعدی ترغیب کننده مهاجرت می‌باشند، همچنان در این مصاحبه‌ها در مورد نقش معلومات مثبت به عنوان عوامل ترغیب کننده در مورد امکان مهاجرت آسان، صلح و امنیت در کشورهای اروپایی نیز مکرراً تذکر به عمل آمده است (تذکر یافته در ۸۹ مصاحبه).
فکتورهای بازدارنده مهاجرت بسیار اندک اندن و در مقابل عوامل خارجی و داخلی ترغیب کننده مهاجرت نمی‌توانند به صورت مؤثر مانع مهاجرت شوند.
از جملهٔ مهم‌ترین عوامل بازدارنده خطر رد شدن در خواست پناهندگی پناهجو است، (ذکر شده در ۱۵۲ مصاحبه، تعداد زیاد از مصاحبه شونده‌ها معتقد بودند که این خطر توسط رسانه‌ها بیش از اندازه بزرگ نشان داده شده است).
حسن وطن دوستی و ضرورت به انکشاف و دفاع از وطن (تذکر یافته در ۱۰۹ مصاحبه) و عدم توانایی مالی برای مهاجرت با وجود هزینهٔ کم مهاجرت‌های غیرقانونی (تذکر یافته در ۷۹ مصاحبه) از عوامل بازدارنده دیگر ذکر شده‌اند.
مصاحبه شونده گان در مورد خطرات سفر به اروپا معلومات داشتند، ولی این موضوع را از جمله عوامل مهم باز دارنده مهاجرت نمی‌دانند.
عوامل ترغیب کننده مهاجرت (عوامل داخلی و خارجی و عوامل بازدارنده) که از تحلیل ۱۹۵ مصاحبه رهنمودی انجام شده در اوایل سال ۲۰۱۶ بدست آمده است، چگونگی افزایش آمادگی افغان‌ها برای ترک افغانستان به مقصد اروپا و به صورت خاص آلمان را توضیح می‌دهد.
باوجود این، یافته‌های این تحقیق در رابطه به بدتر شدن اوضاع امنیتی و اقتصادی از یک طرف، و ادامه فرهنگ پذیرایی و خوش آمد گویی به مهاجران توسط اتحادیه اروپا از جانب دیگر؛ نمی‌توانند به خوبی چگونگی ازدیاد مهاجرت دسته جمعی به اروپا را که در اویل سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، و کاهش چشمگیر این مهاجرت در بهار ۲۰۱۶ و بعد از توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه در رابطه به مهاجرت را به صورت کامل توضیح دهد.
در حقیقت اوضاع امنیتی و اقتصادی مدت‌ها قبل از سال ۲۰۱۵ بدتر شده بود و برخورد محترمانه با مهاجران که نشاندهنده فرهنگ عالی پذیرش و خوش آمد گویی مهاجرین در آلمان بود در خزان ۲۰۱۵ به وسیله رسانه‌ها منعکس شد؛ بنابراین، بر اساس این تحقیق یگانه عامل بسیار مهم و تأثیر گذار در افزایش مهاجرت‌ها از اواخر ۲۰۱۴ الی اویل ۲۰۱۶ کاهش هزینهٔ مهاجرت از افغانستان به اروپا در دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۱۴ و اوایل سال ۲۰۱۶ می‌باشد.
هزینه مهاجرت در این دوره زمانی و در مقایسه با سال‌های گذشته تقریباً ۸۵ درصد کاهش یافته است.
(قبل از اواخر سال ۲۰۱۴ این هزینه طور اوسط ۱۴٫۰۰۰ – ۱۷٫۰۰۰ دالر آمریکایی بوده و در اوخر سال ۲۰۱۴ الی اویال ۲۰۱۶ این هزینهٔ به ۲٫۵۰۰ – ۳٫۰۰۰ دالر آمریکایی کاهش یافته است)
به این دلیل مردم بیان داشتند که در سال ۲۰۱۵ آنها احساس کرده‌اند که قادر اند قسمت زیادی از سفر را به تنهایی (بدون همکاری و وابستگی به قاچاقبران انسان) مهاجرت نموده و در هزینه سفر به طور قابل ملاحظه یی صرفه جویی کنند.
در حالیکه در گذشته مقدار زیادی پول برای انجام کامل سفر به قاچاقبران انسان پرداخت می‌شد، تغییر از مهاجرت‌های ضمانت شده توسط قاچاقبران به مهاجرت‌های مستقل به وسیله مهاجرین، همزمان با ایجاد تسهیلات از طرف مسئولین کشورهای کلیدی مسیر ترانزیت به اروپا و مشخصآ ترکیه و خود داری این کشورها در تطبیق قانون و برخورد قاطعانه با مهاجرین غیرقانونی، فرصت مهم برای مهاجرت گسترده به اروپا را فراهم نمود.
توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه در رابطه به جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به اروپا که در ۲۰ مارس ۲۰۱۶ اجرایی شد، مانع جدی در برابر مهاجرت هاهی غیرقانونی ایجاد نمود.
قابل ذکر است براساس این پژوهش بعد از عملی شدن این توافقنامه، هزینهٔ مسافرت الی ۷۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و قاچاقبران مسلکی دوباره به فعالیت انتقال مهاجرین از افغانستان به اروپا آغاز کرده‌اند.
-سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 54346
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/6kF4Fm
گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل