غلام سرور جویا

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۳۱
غلام سرور جویا
غلام سرور جویا ، فرزند منشی غلام حسین اعتماد الدّوله ، شاعر ، نویسنده و شخصیّت مبارز و وطن دوستی بود که از طرفداران  امان الله خان به شمار می رفت و با تحجّرگرایی حبیب الله کلکانی و استبداد محمّد نادرشاه مخالفت می کرد . او در دوران حکومت بچه ی سقّا با معلّم حبیب الله و چند تن دیگر از روشنفکران گروه مخفی را به نام «حزب آزادی خواهان» تأسیس کرد و عضو کمیته ی مرکزی هفت نفری آن بود . پس از این که طرح حزب آزادی خواهان برای براندازی حکومت  بچه ی سقّا  توسط جاسوسان او افشا شد ، غلام سرورجویا با سایر رهبران حزب دستگیر شدند . جویا به دو سال زندان محکوم شد امّا به زودی پس از سرنگون شدن حکومت بچه ی سقّا آزاد گردید .
 در زمان محمّد نادر شاه ، بار دیگر روشنفکران و اصلاح طلبان که او را عامل انگلیس می پنداشتند ، اقدام به سازماندهی مخفیانه ی حرکتی برای براندازی حکومت محمّد نادر شاه نمودند . این گروه که از سوی غلام صدّیق خان چرخی نیز حمایت می شد اقدام به کشتن سفیر انگلیس و محمّد نادرشاه کرد . مسؤولیت ترور سفیر انگلیس را محمّد عظیم خان به عهده داشت که به سفارت آن کشور حمله کرد و یک نفر را به قتل رسانید امّا موفق به ترور سفیر نگردید . در این رابطه محمّد مهدی چند اولی و چهار نفر دیگر اعدام شدند و غلام سرور جویا زندانی شد که به مدت ۱۶ سال در زندان به سر  برد . او پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۱۱ عضو انجمن ادبی کابل گردید و پس ازچندی به هرات رفت . درهرات نشریه ی « دانش » را تأسیس کرد و حدود دو سال مدیر مسؤول روزنامه ی « اتفاق اسلام »  بود تا این که  دوباره به کابل برگشت و با روزنامه ی ملّی انیس و هفته نامه ی وطن همکاری کرد . در سال ۱۳۲۷ در انتخابات شهرداری کابل شرکت نمود و از سوی بخش اول ناحیه ی یازدهم به نمایندگی شهرداری برگزیده شد و به عنوان مشاور مطبوعاتی و منشی دارالانشای شهرداری خدمت می کرد . 
 به دنبال تظاهراتی که در سال ۱۳۳۱ در اعتراض به شکست میر غلام محمّد غبار در انتخابات دوره ی هشتم مجلس شورای ملّی صورت گرفت جویا بار دیگر زندانی شد تا این که در سال ۱۳۴۰ (= ۱۹۶۱ میلادی) در زندان ظاهر شاه در دوره ی صدارت محمّد داوود ، جان را به جان آفرین تسلیم کرد . جویا شیعه مذهب و از طایفه ی قزلباش های افغانستان بود که در راه آرمان پیشرفت و ترقی افغانستان و تأمین عدالت اجتماعی قربانی شد .
 متأسفانه در رابطه با افکار و عقاید غلام سرور جویا مدرک کتبی یا شفاهی قابل اعتمادی در دسترس نویسنده قرار ندارد که براساس آن اظهار نظر نماید . کمونیستها او را کمونیست معرفی می کنند ، چنانچه دستگیر پنجشیری به نقل از محمّد نعیم شایان چنین ادعا می کند: «شادروان سرور جویا ، عبدالحی عزیز و براتعلی تاج به اندیشه های پیشرو زحمتکشان ، اصول جهان بینی علمی و برابری حقوق ملل و مردمان و درنهایت مردم سالاری ، آشنایی و گرایش داشته اند .  » (۵۸)
جویا هر عقیده ای که داشت مانند غبار شخصیّت ملّی ، مبارز و دردمند بود که در همین حد نیز قابل تقدیر و ستایش است.
کد مطلب: 53
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل