فیلم: گلبدین حکمتیار کیست؟ از زبان رئیس اسبق CIA امریکا ‬

3 جوزا 1395 ساعت 10:23


گلبدین حکمتیار کیست؟ از زبان رئیس اسبق CIA امریکا ‬کد مطلب: 52421

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/52421/فیلم-گلبدین-حکمتیار-کیست-زبان-رئیس-اسبق-cia-امریکا

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com