حزب صلح و وحدت ملی افغانستان

​در سال ۱۳۸۰ در ابتدا حزبی تحت عنوان «شورای صلح و وحدت ملی افغانستان» توسط قاضی عبدالقادر امامی، تأسیس شد که بعداً به «حزب صلح و وحدت ملی افغانستان» تغییر نام داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۳۸
حزب صلح و وحدت ملی افغانستان
در سال ۱۳۸۰ در ابتدا حزبی تحت عنوان «شورای صلح و وحدت ملی افغانستان» توسط قاضی عبدالقادر امامی، تأسیس شد که بعداً به «حزب صلح و وحدت ملی افغانستان» تغییر نام داد.
این حزب آن طوری که در زندگینامهٔ آقای امامی نوشته‌اند در نتیجهٔ اتحاد ۲۸ سازمان سیاسی، مجامع فرهنگی، نهادهای اجتماعی، شوراها و اتحادیه‌های مردمی و قومی تشکیل شده و رئیس آن عبدالقادر امامی انتخاب شده‌است. حزب صلح و وحدت ملی افغانستان با توجه به اساسنامه و مرامنامهٔ آن یک حزب سکولار به‌شمار می‌رود که هدف مقدس !! خود را تشکیل جامعهٔ مدنی، پلورالیزم سیاسی، آزادی عقیده و بیان، و مبارزه با بنیادگرایی !! بر پایهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر قرار داده‌است.
این در حالی است که آقای امامی در گذشته وابسته به گروه‌های اسلامی سنی بنیادگرا و همسو با جنبش اخوان المسلمین بوده و در دوران جهاد و بعد از آن تا زمان سلطهٔ طالبان در صف نیروهای که در مرامنامهٔ حزب صلح و وحدت ملی جنگ سالار و تفنگ سالار خوانده شده‌اند قرار داشت و به عنوان مجاهد، آمر و قوماندان جهاد در ولایت‌های غور و سمنگان و به حیث آمر تألیف و ترجمه، رئیس تفتیش در وزارت اعمار مجدد، معاون وزارت ارشاد و اوقاف و سرپرست وزارت شهدا و معلولین در دولت‌های مجاهدین در پیشاور و کابل هم بزم جنگ سالاران و تفنگداران و … بوده و از امکانات آنها بهره‌مند شده‌است.
مهمتر از همه این که آقای امامی طوری که در زندگینامه اش نوشته شده‌است از دانشکدهٔ شرعیات دانشگاه کابل فارغ شده و تحصیلات خود را در اسلام‌شناسی در دانشگاه اسلامیهٔ پیشاور و در رشتهٔ اقتصاد اسلامی دردانشگاه علوم حیات آباد در پاکستان تا درجه فوق لیسانس ادامه داده و در مسائل مختلف اسلامی کتاب نوشته و تفسیر نویسی هم کرده‌است.
اساسنامهٔ حزب صلح و وحدت ملی افغانستان در ده فصل و ۷۷ ماده تدوین شده و ساختار تشکیلاتی آن مبتنی بر شورای عالی، شورای رهبری، شورای اجرائیه، شوراهای زون‌ها، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی می‌باشد.
حزب صلح و وحدت ملی دارای ۱۸ کمیتهٔ کاری به این شرح است: ۱- ریاست عمومی حزب. ۲- معاون اول حزب. ۳- معاون دوم حزب. ۴- مشاورسیاسی و عقیدتی – مشاوراجتماعی و اقتصادی و مشاورعمومی حزب. ۵- کمیته دارالانشا. ۶- کمیته روابط سیاسی. ۷- کمیته روابط فرهنگی و نشراتی. ۸- کمیته امورمالی. ۹- کمیته تعلیم وآموزش. ۱۰-کمیته تشکیلات ولایات. ۱۱- کمیته دعوت و انسجام. ۱۲- کمیته امورعلما و روحانیون. ۱۳- کمیته جوانان. ۱۴- کمیته نسوان. ۱۵- کمیته خدمات اجتماعی. ۱۶- کمیته نظارت. ۱۷- کمیته دفاع ازحقوق بشر. ۱۸- کمیته انسجام اقلیت‌ها.
متأسفانه، اساسنامه و مرامنامهٔ حزب صلح و وحدت ملی هم مانند بسیاری دیگر از احزاب فصلی تازه تأسیس از نظر ادبی و نوشتاری اغلاط غیرقابل اغماضی دارد که نشانهٔ بی‌توجهی رهبری و مسؤولان این حزب می‌باشد.
کد مطلب: 512
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل