بررسی دو هفته ای درخواست های پناهندگی در یونان

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۱
بررسی دو هفته ای درخواست های پناهندگی در یونان
بعد از اجرایی شدن قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه، یونان فکر می کند که نخستین تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی را شاید بتواند در ظرف دو هفته انجام بدهد. فعلاً دهها هزار پناهجو در یونان گیر مانده اند.
خانم اولگا گیروفاسیلی، سخنگوی حکومت یونان روز سه شنبه گفت که به این ترتیب مرحله بعدی اجرای این توافقات آغاز می گردد که از 20 مارچ به بعد را در بر می گیرد.
همه پناهجویانی که از این تاریخ به بعد به طور غیرقانونی به یونان سفر کرده اند و کدام درخواست پناهندگی به اتحادیه اروپا نداده اند، به ترکیه برگشتانده می شوند.
شمار متقاضیان پناهندگی از آن تاریخ به بعد، چنان زیاد شده است که مقامات نمی توانند از عهده ارزیابی در خواست ها بر آیندپ.
از مسدود گردیدن مسیر بالقان در ماه فبروری به اینسو حدود 50 هزار پناهجو از سوریه، عراق و افغانستان به سواحل یونان آمده اند. بسیاری آن ها پیش از 20 مارچ به آنجا آمده اند و بنابراین به ترکیه برگردانده نمی شوند.
بیش از 11هزار مهاجر در حال حاضر در اردوگاه موقتی ایدومینی واقع در مرز یونان با مقدونیه به سر می برند. در اخیر هفته در آنجا زد و خورد هایی به وجود آمد. پس از آنکه برخی از پناهجویان کوشیدند از حصار سیم خاردار مرزی بگذرند، پولیس مقدونیه علیه پناهجویان از گاز اشک آور استفاده کرد.
دویچه وله
کد مطلب: 50683
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل