تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه/عکس

12 حوت 1394 ساعت 2:24

پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.


پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.
 
 
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎


کد مطلب: 48910

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/48910/تصاویر-آتش-زدن-چادرهای-مهاجران-فرانسه-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com