بانک مرکزی در روز چهارشنبه نیز 14 میلیون دالر لیلام می‌کند

«د افغانستان بانک» اعلام کرده که برای چندمین روز پیاپی، مبلغ چهارده ملیون دالر امریکایی را در داوطلبی فردا (چهارشنبه 4 حوت) به صورت لیلام بفروش می‌رساند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ حوت ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۳
بانک مرکزی در روز چهارشنبه نیز 14 میلیون دالر لیلام می‌کند
بانک مرکزی در خبرنامه‌ای از عموم صرافان واجد شرایط و بانک‌های تجارتی که مبلغ یک ملیون و پانصد هزار افغانی را قبلاً به صورت تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون‌های «د افغانستان بانک» تحویل نموده‌اند دعوت نموده تا دراین داوطلبی شرکت نمایند.
بر اساس این خبرنامه، برندگان این لیلام مکلف هستند تا حساب‌های خود را تا پایان روز لیلام تصفیه نمایند.

در این خبرنامه از عموم اشتراک کنندگان تقاضا شده تا فورم‌های داوطلبی را تا ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون‌های «دافغانستان بانک» در نمایندگی‌های هرات، جلال آباد، قندهار، مزارشریف و گردیز اخذ نموده و پس از خانه‌پری به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
در این خبرنامه آمده است: «آن عده از صرافانی که تاکنون مبلغ یک ملیون و پانصد هزار افغانی به منظور تضمین جهت اشتراک در لیلام‌های دالر را تحویل ننموده اند، می‌توانند یک روز قبل از داوطلبی، پول تضمین خود را تحویل و درلیلام‌های بعدی اشتراک نمایند».
بانک مرکزی اعلام نموده که تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده و برندگان لیلام باید تمامی حساب خود را ظرف مدت مشخص به بانک تحویل دهند.
همچنین بر اساس این خبرنامه شرکت کنندگان در مزایده‌ نمی‌توانند بیش از سه فی‌صد از مجموع مبلغ لیلام‌شده را درخواست نمایند.
این در حالی است که امروز (سه‌شنبه) نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود که 14 میلیون دالر را در بازار آزاد لیلام می‌کند.
بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا به منظور تعدیل نرخ افغانی در برابر نرخ دالر در بازار آزاد، مبالغ هنگفتی دالر را از طریق صرافی‌های مجاز وارد بازار کند تا قیمت دالر در برابر افغانی کاهش پیدا کند.
پیشتر اعلام شده بود که نرخ افغانی در برابر دالر آمریکا در سال گذشته 21 درصد کاهش یافته است.
کد مطلب: 48528
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل