افشار، خون و تجارت سیاسی

5 دلو 1394 ساعت 10:56

مولف : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب

پیام آفتاب: کتاب «افشار، خون و تجارت سیاسی»، مجموعه مقالاتی است که به بررسی واقعه افشار می‌پردازد.


افشار، خون و تجارت سیاسی
(گفتمان واقع بینانه و حقیقت آشکار فاجعه افشار)


ناشر: نهضت ملی عدالت خواهان
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۲
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

فهرست:

مقدمه
افشار دهکده خاکستری - مجتبی اخلاقی
افشار، خون و تجارت سیاسی - مهدی افشاریان
دروغ «عدالت انتقالی» از زبان «جامعه باز» - رضا رسولی
افشار؛ نیازمند گفتمانی واقع بینانه است - مصطفی بیات
جمهوری سکوت رسانه یی با خط مشی نژادی - محمد امینی
حقایقی درباره فاجعه افشار - ابوذر بهسودی
حقیقت این است (درنگی بر یاوه‌گویی‌های روزنامه جامعه باز) - عمار غزنوی
سیر تطور روایت افشار در غرب کابل - حسین ضامن پور
فاجعه افشار و تکنیک دروغ بزرگ - حیدر سپید آبی
جامعه باز روزنامه نیست روزی نامه است - ضیا محمودی


کد مطلب: 47376

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/47376/افشار-خون-تجارت-سیاسی

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com