کودتای داوود خان و تأسیس جمهوری (۲۶ سرطان ۱۳۵۲)

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۸:۰۶
هنوز یک سال از حکومت موسی شفیق نگذشته بود که محمد داوود خان با یک کودتای نظامی به کمک کمونیست‌ها در ۲۶ سرطان (= تیر ماه) سال ۱۳۵۲ رژیم سلطنتی را سرنگون ساخت و به جای آن جمهوری اعلام کرد.
در کابینهٔ داوود خان، درابتدا کمونیست‌ها، بیشتر از جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق شرکت داشتند.
در اوایل دورهٔ ریاست جمهوری محمد داوود خان، عدهٔ زیادی ازمخالفان شوروی و کمونیست‌های طرفدار مسکو در افغانستان، سرکوب گردیدند؛ آرم پرچم افغانستان تغییر یافت و به جای محراب و منبر تصویر عقاب قرار داده شد.
همچنان مسئلهٔ اختلافات مرزی با پاکستان بار دیگر مطرح شد و وزیر خارجه افغانستان در مصاحبه ای خط مرزی دیورند، میان پاکستان و افغانستان را بی‌اعتبار اعلام کرد.
این حرکت‌های حکومت محمد داوود، مخالفت‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت تا حدی که پاکستان و گروه‌های سیاسی مخالف داخلی در پی سرنگونی حکومت او برآمدند.
در این رابطه چندین کودتا طراحی شد که اکثراً کشٿ و خنثی گردید. مهمترین حرکت آشکار مسلحانه در اول اسد _= مرداد) سال ۱۳۵۴ توسط پیروان جنبش اخوان المسلمین به رهبری گلبدین حکمتیار در پنجشیر، لغمان و لوگر صورت گرفت که با شدت سرکوب گردید.
کد مطلب: 435
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل