سفیر ایران در افغانستان: مذاکرات صلح باید با رهبری افغانستان انجام شود

10 اسد 1394 ساعت 10:51

پیام آفتاب: ​سفیر ایـران در کابل با توضیح پیامدهای توافق این کشور و کشورهای ۱+۵، اجرایی شدن آن را بر گسترش روابط میان افغانستان و ایران به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی – امنیتی مؤثر دانست.


سفیر ایـران در کابل با توضیح پیامدهای توافق این کشور و کشورهای ۱+۵، اجرایی شدن آن را بر گسترش روابط میان افغانستان و ایران به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی – امنیتی مؤثر دانست.

به گزارش پیام آفتاب و بـه نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، «محمدرضا بهرامی» روز پنجشنبه (۸ اسد) در نشست مرکز مطالعات اسـتراتیژیک افغانستان کـه بـه دعوت ایـن مرکز با حضور برخی از نمایـندگان مجلس، صاحب‌نظران سیاسی و فعالان رسانه‌ای برگزار شد، بـه سیر تاریخی مذاکـرات ایـران و غرب از سال ۱۳۸۲ اشاره کـرد و گفت: ایـن مذاکـرات فرازوفرود زیادی داشت، اما در ۲۲ ماه گذشته پس از روی کار آمدن «حسن روحانی» و بر اساس یک تدبیر چارچوب اولیه در شکل‌دهی ایـن مذاکـرات بر اساس یک معادله ساده شکل گرفت؛ حقوق مشروع هستـه‌ای ایـران بـه رسمیت شناخته شود از سوی دیگر نگرانی‌های طـرف مقابل هم برطـرف شود و مدل رفتاری مـا در مذاکـرات انجام‌یافته نیز بر مبنای سیاسـت برد-برد بود. در ایـن دوره جدید کشورهای ایـران و ۱+۵ هشت دور مذاکره داشتند کـه در سه مقطع ژنو، لوزان و سرانجام در وین بـه توافق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک دست یافتند.

سفیر ایـران افـزود: «مذاکـرات ایـران با کشورهای ۱+۵ محدود بـه مذاکـرات هستـه‌ای بود و موضوع‌های دیگر از قبیل روابط دوجانبه مطرح نشده اسـت. مـا در ایـن مذاکـرات اصرار داشتیم کـه از حقوق خود در فعالیت‌های هستـه‌ای برخوردار باشیم.»

وی گفت: «روش برد – برد در مذاکـرات بـه ایـن معناسـت کـه منافع هـر دو طـرف در توافق لحاظ شده باشد. توافقی می‌تواند پایدار باشد کـه همه طـرف‌ها منافع خود را در آن ببینند. اگـر بنا باشد تنها منافع یک‌طـرف در توافق دیده شود، آن توافق ناپایدار خواهد بود و دوره بازی با حاصل جمع صفر در روابط میان کشورها خاتمه یافته اسـت.»

وی بابیان ایـنکه مـا در اساس، مذاکره را پذیرفتیم چون از ابتدا درصدد تهیه بمب نبودیم کـه اگـر بودیم، سراغ مذاکره نمی‌رفتیم، گفت: «حرکت بـه سمت تسلیحات هستـه‌ای و کشتارجمعی نه‌تنها ازنظر شرعی و فقهی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی منع شده بلکه ایـن ارزیابی وجود دارد کـه عوامل دیگری هستند کـه توان و ظرفیت بیشتری برای بازدارندگی تولید می‌کنند.»

بهرامی افـزود: «جمهوری اسلامی ایـران در ایـن مذاکـرات بـه دنبال چهار هدف اساسی بود. اول بـه رسمیت شناختن برنامه هستـه‌ای ایـران کـه در چارچوب ان‌پی‌تی یـا معاهده منع گسترش سلاح‌های هستـه‌ای صورت می‌گرفت. دوم لغو شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و سوم پرونده ایـران از شورای امنیت بـه آژانس برگردد و دیگر ایـنکه تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا برضد ایـران لغو شود.»

وی گفت: «در توافقی کـه صورت گرفته اسـت، حق غنی‌سازی ایـران بـه رسمیت شناخته شد. میزان غنی‌سازی مـا از ۲۰ درصد کاهش‌یافته اسـت. مـا پذیرفتیم کـه غنی‌سازی را بـه ۶۷/۳ درصد برگردانیـم، زیـرا دانش هستـه‌ای دیگر در ایـران بومی‌شده اسـت. علت ایـنکه مـا سراغ غنی‌سازی ۲۰% رفتیم ایـن بود کـه سایر طـرف‌ها حاضر نبودند نیاز مـا بـه میله‌های سوخت با غنای ۲۰% را کـه در حوزه غیرنظامی نظیر کشاورزی و بهداشت موردنیاز بود، تأمین کنند. مـا برای ایـنکه نگرانی‌های طـرف مقابل را برطـرف کنیـم، برخی محدودیت‌ها پذیرفتیم.»

سفیر ایـران افـزود: «همزمان با توافق برجام با کشورهای ۱+۵ یک توافق میان ایـران و آژانس نیز بـه امضا رسید کـه به‌موجب آن آژانس می‌تواند موارد ابهامی را برطـرف نماید. تحریم‌ها نیز انتظار می‌رود بین ۴ تا ۶ ماه آینده مراحل گوناگون خود را طی کند.»

وی گفت: «برای اولین بار اسـت کـه شورای امنیت سازمـان ملل، حق غنی‌سازی را برای یک کشور درحال‌توسعه در جهـان، بـه رسمیت می‌شناسد. لذا مـا بـه آینده توافق، خوش‌بین هستیم.»

بهرامی افـزود: «ایـن توافق می‌تواند اثرات مثبتی در تعاملات ایـران و افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی بگذارد. مـا ایـنک روابط تجاری و بازرگانی داریم، اما روابط بانکی نداریم. با اجـرای ایـن توافق برخی از محدودیت‌ها کـه الزاماً ناظر بـه دولت افغانستان نیست، از میـان برداشته می‌شود.»

وی گفت کـه در بخش اقتصادی می‌توان از خدمات مسلکی – انجنیری ایـران در افغانستـان اسـتفاده کـرد و همچنین با لغو تحریم‌ها، می‌توان در بخش سرمایه‌گذاری مشترک، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌هـای خصوصی دو کشور، همکاری‌ها را گسترش داد. 

بهرامی افـزود: «یکی از مسائـل مهم در روابط دوجانبه ایـران و افغانستان، سند جامع اسـت. ایـن سند شامل بخش‌های مختلفی از روابط دوجانبه درزمینهٔ های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، کنسولی، امنیتی و دفاعی و درواقع نقشه راه دو کشـور محسوب می‌شود و تقریباً آنچه کـه دو طـرف احساس کـرده‌اند، مهم و بـه نفع آنان بوده، در ایـن سند آمده اسـت.»

وی تصریح کـرد کـه مذاکره در خصوص نهایی کـردن ایـن سند در جریان اسـت و اگـر مـا بخواهیم بـه یک رابطه پایدار دست پیـدا کنیـم، باید هـر دو طـرف، منافع خود را در آن ببینند. ایـن همان چیزی اسـت کـه مـن اراده لازم را در مقام‌های عالی هـر دو کشور برای رسیدن بـه آن، مشاهده کـرده‌ام.

سفیر جمهوری اسلامی ایـران در ایـن نشست بـه موضوع مذاکـرات صلح طالبان و دولت افغانستان اشاره کـرد و گفت: «ما از گفتگوهای صلح حمایت می‌کنیـم و سه موضوع در ارتباط با ایـن مذاکـرات وجود دارد؛ اول باور مـا ایـن اسـت کـه مذاکره بهترین مسیر رسیدن بـه صلـح اسـت و دوم ایـن مذاکـرات باید تحت مالکیت، هدایت و رهبری دولـت افغانستان باشد.»

وی در اشاره بـه سومیـن موضوع افـزود: «بین سیاسـت‌های جمهوری اسلامی ایـران و گروه‌هایی کـه برای حل مشکلات، اعتقادی بـه اسـتفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز ندارند، مـرز واقعی و عینی وجود دارد و ایـران هرگز از گروه‌هایی کـه چنین اعتقادی داشته باشند، حمایت نخواهد کـرد.»


کد مطلب: 34108

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/34108/سفیر-ایران-افغانستان-مذاکرات-صلح-باید-رهبری-انجام-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com