​با تعیین هیاتی از سوی رئیس جمهور

مکاتب خیالی فاروق وردک بررسی می‌شود

پیام آفتاب: رئیس جمهور هیاتی را به ریاست محترم «نادر خان کتوازی»، عضو ولسی جرگه، و عضویت ۹ تن دیگر موظف ساخت در مورد اختلاس کلان پول‌هایی که توسط جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا به افغانستان کمک شده بود را بررسی کند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۶
مکاتب خیالی فاروق وردک بررسی می‌شود
بر اساس ماده ۶۰ و ۶۴ قانون اساسی رئیس جمهور هیاتی را به ریاست محترم «نادر خان کتوازی»، عضو ولسی جرگه، و عضویت ۹ تن دیگر موظف ساخت در مورد اختلاس کلان پول‌هایی که توسط جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا به افغانستان کمک شده بود را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب باز پرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) چندی پیش در گزارشی مدعی شده بود که مقامات پیشین وزارت معارف افغانستان پول‌های هنگفتی را از نهادهای جهانی تحت نام ساخت مکاتب و آموزش آموزگاران و مدیران مکاتب دریافت نموده در حالیکه چنین مکاتبی اصلاً وجود نداشته است.

«فاروق وردک»، وزیر پیشین معارف افغانستان، اما این گزارش سیگار را رد کرد و در جواب مدعی شد که کمک‌های آمریکا به وزارت معارف افغانستان از طریق کمک کنندگان آمریکایی به مصرف رسیده است نه توسط وزارت معارف یا دولت وقت و اگر اختلاسی صورت گرفته است از ناحیه دنرها بوده است.

با این حال رئیس جمهور قصد دارد با توظیف این هیئت قضیه را بررسی کند.

هیئت تحقیق موظف است تمام ادعاها و اتهامات علیه وزارت معارف را بر اساس شواهد و مدارک بررسی کند.

بر اساس حکم رئیس جمهور تمام کارکنان وزارت معارف می‌بایست با هیئت تحقیق همکاری کنند.

این هیئت وطیفه دارد طی یک ماه تحقیقات خود را کامل و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش دهد.

-حفیظ الله رجبی، خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در کابل

کد مطلب: 33812
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل