اعلامیه کنفرانس بین المللی پاریس در حمایت از افغانستان

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۸۷ ساعت ۰۴:۳۸
تحت صلاحیت سه رئیس مشترک، رئیس جمهور نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور حامد کرزی، آقای بان کی مون سرمنشی ملل متحد صادر گردید.
۲۴ جوزا(=۱۲جون ۲۰۰۸): کابل- یوناما
دولت جمهوری افغانستان و جامعه جهانی امروز در پاریس ملاقات کردند تا دوباره بر شراکت دوامدارشان برای خدمت به مردم افغانستان، امنیت، شگوفایی و حقوق بشر آنها تاکید کنند.
این کنفرانس نشان دهنده یک تعهد جدید برای همکاریهای نزدیکتر تحت رهبری افغانها برای حمایت از استراتژی انکشاف ملی افغانستان است. ما دوباره اعلام می کنیم که موافقت نامه افغانستان همچنان اساس مورد توافق کار ما می باشد. ما به تقویت نهادها و رشد اقتصادی مخصوصا در زراعت و انرژی اولویت خواهیم داد. با تمرکز بر روی این بخش ها ما قادر به تسریع پیشرفت های قبلی که در آن زمینه ها تا به حال دست آوردهای مهمی کسب شده است خواهیم شد.
دولت افغانستان خودش را متعهد به اصلاحات اقتصادی و سیاسی نموده است. جامعه جهانی توافق کرده تا منابع بیشتری را فراهم سازد و از آنها به صورت موثرتری استفاده کند. ما همه تعهد می کنیم تا با هماهنگی بیشتری کار کنیم.
ما از بازنگری توافقنامه افغانستان که توسط مدیران بورد مشترک نظارت و هماهنگی تهیه شده بود و بر پیشرفت های قابل ملاحظه یی که تا کنون به خصوص در ساحه تعلیم و تربیت و صحت عامه، زیرساخت ها و رشد اقتصادی و همچنین ایجاد یک نیروی امنیتی ملی قوی تربرای افغانستان بدست آمده تاکید می کند استقبال می کنیم. با این وجود این نشان می دهد که هنوز مشکلات سختی پیش روی ما قرار دارد مخصوصا در زمینه حاکمیت قانون، اجرا و تنفیظ قانون، توانایی دولت، انکشاف، رشد بخش خصوصی و امنیت شخصی تمام افغانها. ما از نتایج قوی این بازنگری حمایت می کنیم.
ما از تعهدات برای ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان که اخیرا در نشست بخارست مورد تاکید قرار گرفت استقبال می کنیم.
امروز ما این عناصر مهم را که برای امنیت و سعادت مردم افغانستان ضروری خواهند بود را مورد تاکید قرار می دهیم: تقویت دموکراسی در افغانستان: ما به برگزاری انتخابات در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ که اقدام بسیارمهمی برای تحکیم دموکراسی برای تمام افغانها می باشد اهمیت می دهیم. جامعه جهانی تعهد کرده تا از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و امن حمایت کند.
حمایت از استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای تامین آینده ای بهتر برای افغانها: این استراتژی که امروز به ما ارائه گردید نقشه راه ما برای همکاریهای مشترک در طول پنج سال آینده خواهد بود و اولویت های مشترک را
مشخص می سازد. ما مساعی خویش را برای تطبیق و تمویل استراتژی انکشاف ملی افغانستان تنظیم می کنیم تا بتوانیم به اهداف توافق شده در توافق نامه افغانستان دست یابیم. ما به این توافق رسیده ایم که برای موفقیت، استراتژی انکشاف ملی افغانستان باید تاثیر مهمی در هر ولسوالی و روستا در سرتاسر افغانستان داشته باشد.
تحرک سرمایه گذاری در زیرساخت ها مخصوصا در بخش های زراعت و انرژی: جامعه جهانی از عزم دولت افغانستان برای اولویت بخشیدن به بخش های زراعت، آبیاری و انرژی و ادامه حمایت ها از راه سازی، تعلیم و تربیت و صحت عامه استقبال کرد.
ما تعهد کردیم تا از تلاشها برای افزایش تولیدات زراعتی و توسعه انکشاف روستایی و همچنین سرمایه گذاری به مقیاس بزرگ در تولید، انتقال و توزیع نیروی برق حمایت کنیم تا به توسعه اقتصادی افغانستان کمک کرده و ایجاد اشتغال نمائیم. ما توافق کردیم تا همچنان به تلاشهای خود برای دستیابی به امنیت غذایی برای تمام افغانها ادامه دهیم و به کمبودهای فعلی مواد غذایی پاسخ دهیم.
ایجاد فرصت ها برای افغانها از طریق رشد سکتور خصوصی: دولت افغانستان خود را برای حمایت از رشد سکتور خصوصی، بشمول سکتور های یاد شده در فوق متعهد نموده است. همچنان خود را به اصلاح جمع آوری عواید و ایجاد یک فضای قانونی ومنظم که سرمایه گذاری ها را جذب نموده و شغل ایجاد نماید نیز متعهد می داند. دولت افغانستان و جامعه بین المللی پذیرفته اند تا بخاطر رشد تجارت آزاد که به نفع کشور های منطقه و بر اساس دوستی و اعتماد متقابل و بر اساس تعهدات بین المللی باشد، با هم کار نمایند.
تقویت نهاد های دولت افغانستان و اصلاح ارایه خدمات به همه افغانها: با هدف اطمینان از اینکه دستاورد های حاصله طی شش سال گذشته پایدار بماند، دولت افغانستان توافق نموده تا در جهت رشد اعتماد به دولت از طریق اصلاح اداره عامه، حکومت داری محلی، عدالت، پولیس و نهاد های تطبیق کننده قانون اقداماتی را انجام دهد. در این ارتباط دولت خود را به تضیمن اینکه انتصاب افراد بر اساس شایستگی خواهد بود، متعهد ساخته است. برای حمایت از این تلاش ها، جامعه بین المللی پذیرفته تا از طریق تقویت نهاد های دولتی در سطح ملی و محلی، منجمله از طریق میزان گسترده تر ظرفیت سازی خدمات عامه، حمایت بیشتر نماید.
اصلاح موثریت کمک و تضمین اینکه مزایای انکشاف برای هر افغان محسوس می باشد. جامعه بین المللی توافق نموده تا کمک های فزاینده، قابل پیش بینی، شفاف و جوابگو را ارایه دهد. در ضمن توافق کرده تا تمامی کمک های انکشافی آنها با هماهنگی بیشتر ارایه خواهد شد. همانقدر نهاد های دولتی حسابده و تقویت شده، ظرفیت بیشتری را برای مدیریت بدست می آورند به همان اندازه بخش بیشترکمک ها از طریق بودجه ملی انتقال خواهد یافت. همچنان جامعه بین المللی خود را به ارایه کمک به طریقی که موجب رشد تدارکات در داخل و ظرفیت
سازی گردد، متعهد میسازد. ما توافق کرده ایم که مزایای انکشاف باید به تمامی ولایات بصورت مساویانه برسد. همچنان توافق کرده ایم تا به تلاش های ظرفیت سازی و اجتناب از ساختار های موازی بیشتر تمرکز نماییم. مبارزه با فساد: دولت افغانستان یکبار دیگر در برابر تشدید مبارزه با فساد و اتخاذ اقدامات قاطع در برابر آن تعهد نموده است. جامعه جهانی نیز از این اقدام حمایت می نماید. دولت افغانستان و جامعه بین المللی نظارت های مسلکی بشمول بازرسی های مشترک از برنامه های تمویل شده در بودجه های خارجی و مرکزی را به عهده خواهند گرفت و در ضمن ظرفیت دولت را برای نظارت و حسابدهی مالی تقویت می نمایند.
تشدید تلاش های مبارزه با مواد مخدر: ما نگرانی خود را نسبت به اینکه تولید مواد مخدر و شبکه های قاچاق هنوز هم انکشاف افغانستان را بخصوص در چند ولایت به شدت تهدید می کند، ابراز نموده ایم. در حین حال، ما از افزایش شمار ولایات عاری از مواد مخدر استقبال می کنیم. ما باید اطمینان دهیم که این ولایات بخاطر حفظ و پایداری این دستاورد ها حمایت مورد نیاز را بدست آورند. دولت افغانستان خود را به اتخاذ اقدامات موثر تر برای مبارزه با تولید و تجارت مواد مخدر غیر قانونی متعهد می سازد. جامعه بین المللی خود را به ارایه مساعدت های عملی هماهنگ شده و دیگر منابع جهت حمایت از پلان و تلاش های دولت بخصوص از پروگرام های معیشت بدیل، متعهد می داند.
تضمین مشارکت گسترده تر جامعه مدنی در پروسه ملت سازی: جامعه بین المللی از تعهد قوی دولت افغانستان برای ادامه یک دیالوگ پربار با جامعه مدنی و اجتماعات و با دسترسی به گروه های ناراضی برای پیشرفت صلح و مشارکت مردم در تشکل یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرای اسلامی استقبال نموده است.
ترویج رعایت حقوق بشر برای همه افغانها: ما اهمیت حیاتی برای حفاظت از حقوق بشر را با ایجاد حاکمیت قانون در نظر گفته ایم. ما تعهد نموده ایم تا از تطبیق پلان عمل ملی برای زنان حمایت نماییم. بطور خاص، ما بر نیاز مداوم برای تضمین رعایت قانون بشر دوستانه بین المللی تاکید داشته ایم. از آنجائیکه اخیرأ در نشست بخارست تصویب شد، ما به ادامه تلاش های خود برای اجتناب از تلفات افراد ملکی از هر گونه اقدام دریغ نمی ورزیم.
تقویت همکاری منطقوی: ما اهمیت همکاری منطقوی در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی را برجسته نموده ایم. ما پذیرفته ایم که کشور های همسایه افغانستان یک نقش اساسی را در حمایت از تلاش های دولت افغانستان در جهت ایجاد یک افغانستان پایدار با مرز های أمن ایفا می نمایند.
ما نقش توسعه یافته نماینده خاص سرمنشی عمومی و یوناما را در پیشبرد همه عرصه های هماهنگی مهم دانسته و با توجه به هماهنگی تلاش های بین المللی و در هماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی خود را به استفاده کامل و موثر از این نقش متعهد ساخته ایم.
امروز در پاریس، دولت اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی درراستای تقویه همکاری ها روی یک سلسله اولویت های توافق شده به رهبری افغانها و بر اساس وجایب دوجانبه، تعهد نموده اند. ما عزم خود را در برآورده ساختن بینش یک دولت دموکراتیک، أمن و آرام، کثرت گرا و پیشرفته بر اساس اصول دین اسلام، درست طوریکه در موافقتنامه بن در سال ۲۰۰۱ و در توافقنامه افغانستان در سال ۲۰۰۶ آمده، یکبار دیگر اظهار می نماییم.
* * * * * * * * *
منبع: روزنامه چراغ
کد مطلب: 3263
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/sDKfxN
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل