نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » کتابخانه

معرفی کتاب

آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش

به کوشش محمد رفیع اصیل یوسفی

۱۶ حوت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۴

در این مطلب به معرفی کتاب «آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش» که به کوشش رفیع اصیل یوسفی و به همت کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش مؤسسه خیریه امام جواد(ع) منتشر شده است پرداخته شده است.

عنوان: آئینه مهر؛ یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی/ به کوشش رفیع اصیل یوسفی؛ {به سفارش امور فرهنگی، هنری} مؤسسه خیریه امام جواد (ع)، کانون هنرهای زیا، اندیشه و دانش.

مشخصات نشر: مشهد: بدخشان، 1391

مشخصات ظاهری: 303 ص.: مصور

شابک: 0-6-93169-600-978

وضعیت فهرست نویسی: فییپا

عنوان دیگر: یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی.

موضوع: تابش؛ سعادتملوک، 1330- 1389.

شناسه افزوده: مؤسسه خیریه امام جواد(ع). امور فرهنگی و هنری

شناسه افزوده: کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش

شماره کتابشناسی ملی: 2987524