معرفی کتاب

آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش

به کوشش محمد رفیع اصیل یوسفی
در این مطلب به معرفی کتاب «آئینه مهر؛ یادنامه استاد سعادتملوک تابش» که به کوشش رفیع اصیل یوسفی و به همت کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش مؤسسه خیریه امام جواد(ع) منتشر شده است پرداخته شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۴
عنوان: آئینه مهر؛ یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی/ به کوشش رفیع اصیل یوسفی؛ {به سفارش امور فرهنگی، هنری} مؤسسه خیریه امام جواد (ع)، کانون هنرهای زیا، اندیشه و دانش.
مشخصات نشر: مشهد: بدخشان، 1391
مشخصات ظاهری: 303 ص.: مصور
شابک: 0-6-93169-600-978
وضعیت فهرست نویسی: فییپا
عنوان دیگر: یادواره استاد سعادتملوک تابش هروی.
موضوع: تابش؛ سعادتملوک، 1330- 1389.
شناسه افزوده: مؤسسه خیریه امام جواد(ع). امور فرهنگی و هنری
شناسه افزوده: کانون هنرهای زیبا، اندیشه و دانش
شماره کتابشناسی ملی: 2987524
 
کد مطلب: 32052
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل