کتاب

خوشه‌های خورشید (با زائران در سوریه)

سید محمدطاهر مدرسی

17 قوس 1393 ساعت 15:49


کتاب خوشه‌های خورشید (با زائران در سوریه)
نویسنده: سید محمدطاهر مدرسی
ناشر: انتشارات ولایت
صفحه آرایی و طرح جلد: سید محمدعلی مدرسی
نوبت چاپ: اول - زمستان 1390
شمارگان: 2000 جلد
امور فنی و چاپ: موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی
بهاء: 8000 تومان در ایران و در خارج از ایران: 10 یورو
شابک: 978-964-6172-067
مرکز پخش: ایران-مشهد-بازار خسروی-بازار بزرگ فرش-انتشارات ولایت
تعداد صفحه: 308


کد مطلب: 30658

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/30658/خوشه-های-خورشید-زائران-سوریه

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com