۱
 

عالمی بلخی

تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، فرزند سیدمیرآقا،یکی از چهره‌های شناخته‌شدۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان، سنگلاخی تبار و از اولادۀ «سیدشاه قباد ولی» جد سادات حسینی نسب سنگلاخ می‌باشد. جد بزرگ عالمی، بنام سیدغریب حدود یکصدسال قبل از سنگلاخ به یکاولنگ در ولایت بامیان هجرت کرد و در آنجا ازدواج نمود. سیدغریب پس از مدتی از یکاولنگ به «درۀ صوف» در ولایت سمنگان رفت و در همان‌جا مقیم شد تا از دنیا رحلت کرد. آرامگاه سیدغریب هم‌اکنون زیارتگاه مردم است.
 سیدمطلب فرزند سیدغریب پسری به نام سیدمحمد داشته است که در زمان حکومت امان‌الله خان، خزانه‌دار سلاح و مهمات در فرقه دهدادی مزارشریف بود که در جریان شورش حبیب‌الله کلکانی، مشهور به بچۀ‌سقا، و بر هم خوردن نظام دولتی، سلاح‌ها را در چارکنت میان مردم توزیع کرد تا در صورت تجاوز از خود دفاع کنند. سیدمحمد در آن زمان در چارکنت زندگی می‌کرد. بعد از روی کار آمدن حکومت محمدنادرخان، سیدمحمد به خاطر اینکه سلاح ها را در ایام سقاوی به مردم توزیع کرده بود، تحت تعقیب قرار گرفته،‌ خانه و دارایی‌اش مصادره شد. سیدمحمد به شولگره رفت و در همان‌جا دار فانی را وداع گفت که مدفن او درخواجه سکندر ولسوالی شولگره است. سیدمیرآقا پسر سیدمحمد که در چارکنت به دنیا آمده بود بخاطر تحت تعقیب بودن پدرش تا چهل‌سالگی نتوانسته بود تذکره تابعیت به دست آورده و از حقوق شهروندی برخوردار شود.
سیدحسین عالمی بلخی ولد سید میرآقا، در سال 1335 در ییلاق ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ متولدشده،و دارای تذکره نمبر 2 صفحه 106جلد 5 از ولسوالی متذکره است. خواندن و نوشتن رانزد ملای ده فراگرفته،درسال 1354 ازدواج کرده وهفت اولاد؛ پنج پسر و دو دختر دارد.وی شش با ربه حج بیت الله شریف، مشرف گردیده وسفرهای متعددی، در کشورهای آسیایی،اروپایی،آفریقایی و آمریکایی داشته است.
حیات علمی سید حسین عالمی بلخی زمانی آغاز می شود که وی در سال 1351، نخست در مدرسه دینیه سلطانیه حوزه علمیه مزارشریف، سپس در مدرسه چهارکنت و پس از آن در مدرسه آیت‏الله بحرالعلوم در مزارشریف مشغول آموختن علوم دینیه گردید. تا سال 1357 ادبیات عرب (صرف و نحو)،منطق، فصاحت وبلاغت،فلسفه اسلامی، فقه و اصول فقه را تا جلد اول کفایت الاصول فرا گرفته و در همان مدرسه مشغول تدریس شده است. در سال 1357 به خدمت عسکری فرا خوانده شد،اما با کامیابی در امتحان مدرسی در محکمه ولایت بلخ، ازخدمت عسکری معاف گردید.
عالمی بلخی، در سال 1360 به جمهوری اسلامی ایران رفته با امتحان ازجلد اول کفایت الاصول جهت ادامه تحصیل در حوزه علمیه مشهد پذیرفته شد. پس از آموختن جلد دوم کفایت الاصول سه سال در حوزه«علمیه مشهد» درس‏های خارج فقه و اصول را ادامه داد. وی در این سال ها در برخی از مراکز آموزشی، ادبیات عرب، فقه ،تاریخ اسلام و موضوعات حقوقی از جمله قانون اساسی ایران را تدریس می نمود. ایشان در سال 1363 به حوزه«علمیه قم»منتقل ‏شد و چهار سال دوره خارج فقه را به صورت تخصصی در رشته «مبانی فقهی حکومت اسلامی» نزد آیت‏الله العظمی حسین علی منتظری(ره) در حد دکترا ‏خوانده و دروس«خارج اصول» را نزد آیت‏الله العظمی محمد فاضل لنکرانی(ره) تلمذ نمود.
 عالمی، در این سالها با هدف فعال نگاهداشتن مدارس دینی در داخل کشور،در چوکات تشکیلات«شورای نظارت برمدارس دینی» همراه باعلمای طراز اول کشور،فعالیت مستمرداشت. کتاب «افغانستان کانون مقاومت علیه اشغالگران»و کتاب«راه ما» به قلم وی و کتاب «شورای ائتلاف افغانستان» به قلم وی و جمعی از نویسند‏گان و کتاب «عاشورا در ماورا»مجموعه‌ی سخنرانی های وی و بیش از دوهزار مقاله از وی در موضوعات سیاسی، اخلاقی و حقوقی در جراید به چاپ رسیده است.
عالمی بلخی، قوانین اساسی گذشته افغانستان را از (1301 ـ 1366) به صورت دقیق مطالعه و تحت عنوان «پس‏منظر تاریخی قانون اساسی در افغانستان» نقد کرده و این اثر به زبان‏های دری و انگلیسی به چاپ رسیده است. همچنان با تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی «طرح پیشنهادی قانون اساسی» مصوب 1382 را در 149 ماده تدوین و به کمیسیون تسوید قانون اساسی تحویل داد و مورد استفاده کمیسیون، قرارگرفت. پس از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، طی سلسله مقالاتی آنرا با قوانین اساسی گذشته افغانستان مقایسه نموده نقاط ضعف وقوت هرکدام از آنها را برشمرده است.
حیات سیاسی سیدحسین عالمی بلخی پس از کودتای 7 ثور 1357 مبارزات سیاسی را در دفاع از ارزش‏های دینی و استقلال افغانستان آغاز و یکی از سازمان دهند‏گان اعتصابات بازارهای شهر مزارشریف و شهرهای شمالی کشور علیه رژیم تره‏کی بوده ، در سال 1359 با جمعی از همکاران «سازمان فدائیان اسلام» را بنیانگذاری ‏کرده است. سال 1361 با روحیه وحدت‏طلبی همراه با چهار تشکیلات سیاسی دیگر شامل اسلام مکتب توحید، روحانیت و جوان افغانستان، جنبش اسلامی مستضعفین افغانستان و فدائیان امت مسلمان افغانستان، «جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان» را تشکیل داده ضمن اینکه عضوشورامرکزی این تشکیلات بود،به حیث رییس امور فرهنگی، مبادرت به انتشار«مجله سنگرانقلاب» نمود.
عالمی، با شدت گرفتن جنگ های داخلی میان مجاهدین، همراه تعدادی ازعلمای بزرگ و برخی از رهبران احزاب شیعی، سال1364 به همه مناطق مجاهدین شیعه سفرکرد و در این جبهات صلح برقرارگردید. در سال 1366 همراه با هفت تشکیلات سیاسی دیگر«شورای ائتلاف اسلامی افغانستان» (ائتلاف هشتگانه) را به وجود‏ آورد و وی به عنوان اولین« رییس و سخنگوی» این ائتلاف انتخاب ‏گردید. پس ازتشکیل«حزب وحدت اسلامی افغانستان» از احزاب عضوائتلاف،به حیث عضوشورای مرکزی حزب، سمتهای منشی اول کمیسیون سیاسی و ریاست فرهنگی این حزب در خارج ازکشور را به عهده ‏داشت.
علمی بلخی، سال 1371 باسقوط دولت نجیب واردکابل شد و از سوی شورای مرکزی به حیث معاون شورای تصمیم‏گیری و رییس امورفرهنگی حزب وحدت اسلامی در کابل توظیف ‏گردید. با شروع جنگ‏های داخلی بین احزاب جهادی، تلاشهایی را برای جلوگیری از درگیری های داخلی انجام داد اماموفق نگردید. ولی برای اعلام مخالفت باجنگ ‏های داخلی بین احزاب اسلامی، کابل را ترک ‏کرد و به خارج از کشوررفت. سال 1373 در جریان انتخابات داخلی حزب وحدت اسلامی افغانستان به کابل ‏بازگشت و به حیث معاون اول حزب انتخاب ‏گردید. با انشعاب حزب وحدت اسلامی افغانستان، به حیث رییس شورای مرکزی یک جناح حزب وحدت اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می‏کرد.
عالمی، در سال 1373 با تشکیل«شورای عالی رهبری دولت اسلامی افغانستان» به حیث عضو این شورا برگزیده ‏شد. ازسال 1374 الی سقوط کابل به دست طالبان(میزان1375)به حیث«وزیرتجارت»ایفای وظیفه نموده است. در دوران مقاومت نیز به حیث عضو شورای رهبری«جبهه متحداسلامی برای نجات افغانستان« مسئولیت اداره جبهه مقاومت در بلخاب را به عهده ‏گرفت و تا سقوط طالبان در بلخاب ‏مقاومت کرد. پس از انفجار برجهای تجارت جهانی آمریکا د ر11سپتامبر2001 وی ازمخالفین حضورنیروهای نظامی خارجی درافغانستان بود،لذادر«اجلاس بن» ازعضویت درکابینه کنارگذاشته شد. پس از انتقال قدرت به حامدکرزی دراول جدی سال1380که او نیز یکی از انتقال دهندگات قدرت بود،
عالمی، مؤسسه فرهنگی، انتشاراتی و خیریه رسول اکرم(ص) (مفاخر) را که در سال 1372 با جمعی از همکاران بنیاد گذاشته بود، در کابل مجددا فعال ‏کرد. ضمن فعالیت‏های فرهنگی _آموزشی،پس از لویه جرگه اضطراری در سنبله سال1381 دور دوم انتشار«هفته‏نامه راه نجات»را درکابل آغاز ‏نمود وبه حیث مدیرمسئول آن مشغول به فعالیت گردید.درجوزای سال1384هفته نامه راتبدیل به روزنامه نمود که انتشار« روزنامه راه نجات» تاکنون ادامه دارد و وی صاحب امتیازآن می باشد. سال 1381 «شورای علمای شیعه افغانستان» را همراه جمعی از بزرگان علما تأسیس و به حیث« رییس دارالانشای شورای علما»مشغول انجام وظیفه گردید.
عالمی همچنان عضو شورای مرکزی«شورای سرتاسری علمای افغانستان» و از مؤسسین« شورای اخوت اسلامی» می‏باشد. در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در 18 میزان 1383 برگزار گردید به حیث«معاون رییس جمهور» به ریاست محمد یونس قانونی کاندیدا شد. در همین سال همراه با تعدادی از همکاران«حزب افغانستان نوین» را تأسیس کرد و به حیث معاون حزب برگزیده شد.وهمچنان«جبهه تفاهم ملی» رابنیان گزاری نمود. در انتخابات پارلمانی سال 1384 (دوره پانزدهم شورای ملی )ازکابل کاندیداشد وبه حیث«عضو ولسی جرگه» با رأی مردم کابل انتخاب گردید.
عالمی از آغاز کار پارلمان، ازعضویت حزب افغانستان نوین مستعفی شده است. دراین دوره بحیث رئیس و عضوکمیسیون عدلی،قضائی،اصلاحات اداری و مبازه بافساد اداری وعضوکمیسیون تقنین ولسی جرگه فعالیت نموده قوانین ومیثاق های بین المللی زیادی از جمله قانون تشکیلات اساسی دولت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وکنوانسیون بین المللی مبارزه بافساد اداری رابه تصویب ولسی جرگه رسانیده است، همچنان درعرصه نظارت از عملکرد قوه مجریه ونمایندگی ودفاع ازحقوق مردم به عنوان نماینده فعال و مؤثرمطرح گردید. در انتخابات پارلمانی سال1389(دوره شانزدهم شورای ملی)مجددا ازکابل کاندیدا وبارای نزدیک به دوبرابردوره قبل انتخاب گردید و در این دوره ریاست کمیسیون معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا و بیوه ها را درولسی جرگه به عهده داشت و به تاریخ 15 میزان 1392 از عضویت ولسی جرگه استعفا داده در انتخابات ریاست جمهوری سال1393 کشوربه حیث معاون اول محمدشفیق گل آقا شیرزی کاندیداشد وهم اکنون رییس شورای مرکزی حزب اعتدال افغانستان ویکی ازفعالین شورای رهبری دسته انتخاباتی اصلاحات وهمگرایی به رهبری داکترعبدالله عبدالله می باشد . 
کد مطلب: 29068
 


 
سید حمزه
Afghanistan
۱۳۹۴-۱۲-۲۷ ۱۲:۱۲:۴۸
زنده وپایدار باد (16549)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل