۱
 

رادیو کلید

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۱۵
رادیو کلید
 
پوشش جمعیتی  زبان میزان پخش پوشش کلی مرکز Latin name نام
۱۸۵۹۰۴۷                فارسی پشتو        ۲۴      کابل  radio Killid رادیو کلید
 
کابل آدرس
 
Najiba Ayubi, Radio
Killid Kabul Station Director
۰۷۹-۳۲۹۸۳۲
or
Aziz Hakimi, Director, The Killid
Media Group
۰۷۰-۲۰۲۲۹۹ تلفن     ریاست
  فاکس    معاونت
  وبسایت  August ۱, ۰۳ تاریخ تاسیس
a_hakimi@yahoo.com ایمیل    
Killid Radio properties , last updated ۰۵۱۰۱۰ - http://www.Afghan-media.tk
 
پوشش
فرستنده های FM
 last update توضیحات پوشش  ساعت پخش  قدرت فرستنده Kw frequency (MHz) محل فرستنده
internews
--- کابل و حومه
 
--- --- ۸۸ کابل
            هرات
فرستنده های AM
last update  توضیحات پوشش  ساعت پخش  قدرت فرستنده Kw frequency (kHz) محل فرستنده
--- --- --- --- --- --- ---
فرستنده های SW
last update  توضیحات پوشش  ساعت پخش  قدرت فرستنده Kw frequency (kHz) محل فرستنده
    ------ ---- ---- ---- ----
ماهواره
last update  توضیحات پوشش PCR APID VPID FEC SR HOR/VER نام ترانسپوندر
فرکانس جهت نام ماهواره
---- ---- ---- ----     ---- ---- ---- ---- ---- ----
Killid Radio beam, last updated ۰۵۱۰۱۰ - http://www.Afghan-media.tk
کد مطلب: 263
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/7P55X7
 


 
farid zearak
Japan
۱۳۹۳-۱۰-۲۹ ۱۰:۱۱:۴۸
از ولسوالی ها ومر کز ولایت غزنی اخبار واطلا عات کمتر پخش میشود دلیلش چیست؟ نا امنی یا نبود خبر نگار ویا عوامل دیگر ؟ (15243)
با سلام، دلیل ان نبود خبرنگار و امکانات مادی است
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل