حامدکرزی:آمریکا سیلاب فساد در افغانستان به راه انداخته است

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۸
حامدکرزی:آمریکا سیلاب فساد در افغانستان به راه انداخته است
 اشاره: جنگ افغانستان تبدیل به یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ معاصر شده است و بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که خروج نیروهای خارجی از این کشور نیز نمی‌تواند به بحران عمیق و دامنه‌دار افغانستان پایان دهد. تروریسم طالبان، فقر نهادینه شده، فقدان ساختارهای محکم اقتصادی، فساد حکومتی، مداخلات خارجی، سوءمدیریت در سطوح سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و پیامدهای ریز و درشت سالیان طولانی جنگ برای مردم افغانستان که بحران آموزش، یکی از آنهاست، افق‌ها را برای پایان دادن به ناملایمات این کشور در کوتاه مدت، بسیار تیره کرده است. در این رهگذر، شاید هیچ کس به اندازه حامد کرزی، رئیس‌جمهوری افغانستان، از عمق فاجعه آگاهی نداشته باشد. او در ۱۰ سال گذشته، نزدیکترین فرد به رأس هرم قدرت و مدیریت کشور بوده و مسلماً دیدگاهش برای تجزیه و تحلیل اوضاع افغانستان، نزد دوست و دشمن، از اهمیت برخوردار است. در پی، بخش پایانی مصاحبه او با نشریه فرانسوی «لوموند» از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 
 ** من جناب شریف را سه چهاربار،هم قبل وهم بعد از این که نخست وزیر شوند، ملاقات کرده ام. اوخیلی درآرزوی تامین خیروصلاح پاکستان است.اصلا یک پاکستانی میهن دوست است.درسرش هوای سعادت پاکستان دارد.بنده حتم دارم وقتی آقای شریف می گوید که درپی توسعه روابط باهمسایه ها،هم هندوستان و هم افغانستان است، راست می گوید.تا به امروزهم هرچه توانسته در جهت انجام تعهداتش به ماوبه «ملا برادر»کوتاهی نکرده است.وقتی ایشان به کابل آمدندهم با یکدیگربه تفاهم دست یافتیم؛ تفاهمی که امیدوارم هم از جانب ما و هم با کمک امریکایی ها به اجرا درآید.
 
* برای ما می گویید موضوع تفاهم چه بود؟
 
** فعلا نه. موقعی که به اجرا درآمد خواهید دانست چه بوده است.
 
* پس یعنی این که در انتظار وقوع تحول مهمی ظرف هفته های آینده باشیم؟
 
** درست نیست بگوییم تحول مهم یامعمولی.درستش این است بگوییم که شاهدخواهیم بودقدم هایی به سمت استقرارصلح درافغانستان برداشته شود.
 
* ماه ژوئن که دفترنمایندگی طالبان دردوحه قطرافتتاح شد،واقعاحادثه شومی بودکه رخ داد.وقتی نشان رسمی امارت افغانستان،نام رسمی رژیم سرنگون شده طالبان، به اهتزاز درآمد،شما اعتراض شدیداللحنی کردید.اگردفتری که دردوحه بازشد، در کشور دیگری هم تاسیس شود،چه می کنید؟
 
** دوحه را ما نتخاب نکردیم. دوحه را امریکایی ها انتخاب کردند و طرحش مال امریکایی ها بود. ما طالب آنیم که امور مربوط به صلح،درافغانستان پا بگیرد.اگردرافغانستان نشد،درعربستان باشدیادر ترکیه. اما امریکایی ها اصرار داشتند که محل آغاز و اجرای امور صلح در قطر باشد. ما هم دست از شروط خودمان کشیدیم.امریکایی هاشروط ماراقبول کرده بودند. رییس جمهوری امریکا برایم نامه ای فرستادکه متضمن اعتمادواطمینان بود.اماروزی که دفترقطربازشد،کسی به آن شروط وبه آن اطمینان محلی نگذاشت. این است که می گویم ما را با قطر کاری نیست.
 
* یعنی دوست ندارید که این دفتر دوباره باز شود و کارش را از سر بگیرد؟
** به آن ترتیب، نه. ما خواهان مذاکره با طالبان هستیم. به برادران طالب خودمان هم گفته ام: شما مملکتی دارید که همین افغانستان است.آزاد هستید وارد این مملکت شوید و بیایید که باهم صحبت کنیم.قبل ازهرچیزی باید خیروصلاح افغانستان را در نظر بگیرید. اما اگر طالبان بگویند که دوست دارند مذاکرات صلح در محل دیگری برگزار شود ما باز هم بنا به ملاحظه صلح، آن را می‌پذیریم.
 
* اما طالبان نمی خواهند با شما گفت و گو کنند.
** این سخن درست نیست.
 
* دست کم، رسما که دنبال گفت و گو با شما نیستند.
 
** این سخن درست نیست.
 
* دربیانیه ای که در دوحه صادرشد،اعلام کردند که ممکن است با«بعضی افغان ها» گفتگوکنند.امااسمی ازدولت شما نیاورده بودند.
 
** آن بیانیه مال طالبان نبود. بیانیه ای بود که به اسم طالبان منتشرشد.ازمملکت های دیگری هم نشر یافت. ما حتی خبرداریم که نگارنده بیانیه چه کسی بوده است.
 
* بیانیه را طالبان منتشر نکرد؟ پس ممکن است کار پاکستانی ها و آمریکایی ها بوده باشد؟
 
** فعلا لزومی ندارد در این باره صحبتی بکنم،اما خبرداریم که طالبان آن بیانیه راننوشته.خبرش را هم داریم که نویسنده اش چه کسی بوده است.
 
* اماطالبان شمارابه رسمیت نمی شناسد.شماراآلت دست یک ارباب می‌شناسد و می‌گوید اگر قرار بر مذاکره باشد،فقط باآن ارباب مذاکره خواهد کرد. می‌خواهید چه کنید تا به رسمیت شناخته شوید؟
 
** گفتم که آن حرف ها، حرف طالبان نبود. ناشران آن بیانیه می خواستند جوی درافغانستان حاکم شود که صلحی پا نگیرد.
 
* پس به عقیده شمااستنکاف ازمذاکره،کار طالبان نیست. ممکن است کارکشوردیگری بوده باشد؟
 
** بله.
 
* یکی از کشورهای همسایه؟
 
** همسایه یا غیر همسایه. ما خبر داریم که طالبان مذاکره با ما را می خواهد. با آنها در تماس هستیم.
 
* یکی از گرفتاری های اساسی افغانستان، مساله فساد است. شما شخص خود را مسئول این گرفتاری نمی شمرید؟
 
** تردیدی نیست که در افغانستان گرفتار فساد هستیم. تردیدی نیست که نظام حاکم دچار فساد است. البته جامعه بین الملل هم دچار فساد است، مخصوصا در پیمانکاری های امریکایی ها و نحوه اجرای آن پیمانکاری ها. نمونه اش اینکه شرکت هایی که امریکایی ها برای تامین امنیت درافغانستان به کار گرفته اند، یکی ازبزرگ ترین سرچشمه های فساد،بی قانونی وناامنی هستند. بدترازهرچیزاینکه عامل تشکیل دستگاه موازی با دستگاه امنیتی افغانستان هستند. اینها درست دولتی را در دل دولت افغانستان تشکیل داده اند وچه دولت فاسدی هم. پنج- شش سال است که من جهدمی کنم تاجلواین دولت رابگیرم، اما ممکن نیست مانع اینها شد. امریکا اصرار دارد که اینها ، همین شرکت های امنیتی خصوصی، باید کارشان ادامه داشته باشد. یک کلام بگویم و ختم کلام، این ایالات متحده و جامعه بین‌الملل هستند که سیلاب فساد را درافغانستان به راه انداخته اند. برای من امکان داشت که دست به اقدامات شدیدتربزنم، اما هرکاری بکنم،فساد به پایانش نمی رسد.اگردست به اقدامات دیگربزنم،احتمال داردکه شکست‌های بیشتری برپیکرافغانستان وارد شود.
 
* بارها گفته اید که ایالات متحده و برخی ها در غرب، می‌خواهند افغانستان را تجزیه کنند. امکان دارد روشن تر در این باره صحبت کنید؟
 
** بعضی کشورها و بعد از آن، بعضی افراد این حرف‌ها را به من رساندند که برای طالبان کارمی‌کردند.
 
به من گفتند که اگر جایی در خاک افغانستان به طالبان داده شود، یعنی طالبان اجازه داشته باشند رسما در خاک افغانستان مستقر شوند وحکومت خود را بر پا کنند،کارصلح خیلی خوب پیش خواهدرفت.
من دیدم که این راهی است مقرون به هلاک که در یک کشوردو دولت حکمفرما باشد.چند نفری را صدازدم که درجنبش طالبان بروبیایی دارند و چند نفری را هم از آنهایی که با طالبان سروسری دارند.ازآنها در این باره استفسار کردم. تایید کردند که بله. چنین خبری را ما هم شنیده ایم،اما تکذیب کردند که طالبان چنین خواهشی داشته باشند. این طور که شد، دیدم که نظرما درست است. یعنی برخی کارهای خاص که به اسم طالبان انجام می‌گیرد، کارنیروهاوجریان‌های خاصی درغرب است که نمی‌خواهند مذاکره بین شورای عالی صلح با طالبان پا بگیرد و میل دارندطالبان با یک مشت از گروه‌های قومی دیگر در افغانستان طرف مذاکره شود.خیلی هم کارکردند تامذاکراتی رابین فرماندهان جنگی وگروه‌های قومی سامان دهند و روند مذاکرات را قومیتی کنند. اینها که به شما می گویم، برای ما به اثبات رسیده است. اماکاراینهابه ثمرنرسید،چون مردم واکنش سختی نشان دادند.حالاطرحش چه صورتی داشت،نمی دانم. امااین رامی دانم که غرب توسط برخی بنیادها و به کمک چند چهره خاص از اعضای کنگره امریکا، درصددبود درافغانستان حکومت فدرالیستی سرکاربیاورد.خبرداریم که کارهای دقیقی درجریان بودتا ازطریق تضعیف افغانستان،این مملکت را به تعدادی خان نشین تبدیل کنند.علت این که امریکاوبعضی کشورهای اروپایی می خواستندانتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال۲۰۰۹سرنگیرد هم همین بود که دوست داشتند دولت مرکزی، ضعیف و فاقد وجاهت باشد.
 
* موعد برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۴ است. به نظر شما در موعد خودش برگزار خواهد شد؟
** حتما بایستی در موعد مقرر برگزار شود. من مسئول اجرای درست این امرم.
 
* شما که نخواهید گذاشت انتخابات با تاخیر برگزار شود؟
 
** بستگی داردبه تصمیم هیات اجرایی.وظیفه من ایجاب می کندکه درتصمیمات هیات اجرایی مداخله نکنم.اگرآنهاتصمیم بگیرندکه انتخابات درهمان پنجم آوریل برگزار شود،من چه مخالفتی می توانم بکنم.
 
* برادر شما«قیوم کرزی» یکی از ۱۱ نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری است. ایشان نامزد مطلوب شما هم هستند؟
 
** من به صراحت به برادرم گفتم: اگر تو نامزد شوی، راه این اتهام به من که در انتخابات دستکاری کرده ام،بازمی شود. بنا براین بهتراست که تو نامزد نشوی، اما این حرف به خرجش نرفت و گفت که حتما مصمم است نامزد شود.هرچه باشد اوتبعه این مملکت است و این از حقوق اوست. امامن هم حق دارم که نظر و سلیقه مخصوص خودم را داشته باشم.
 

 
کد مطلب: 25786
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل