حزب رفاه ملی افغانستان

حزب رفاه ملي افغانستان، توسط آقاي محمدحسن جعفري، در سال ۱۳۸۲ تأسيس و در وزارت عدليه‏ي افغانستان ثبت شده است. آقاي محمدحسن جعفري فرزند علي‏ياور در سال ۱۳۴۵ در شهر سر پل به دنيا آمده و تحصيلات خود را در ايران تا درجه‌ي ليسانس در رشته‌ي تعليمات و فرهنگ اسلامي در سال ۱۳۷۵ به پايان رسانده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۱
حزب رفاه ملی افغانستان
حزب رفاه ملی افغانستان (National's Welfare Party of Afghanistan)
حزب رفاه ملی افغانستان، توسط «محمدحسن جعفری»، در سال ۱۳۸۲ تأسیس و در وزارت عدلیهٔ افغانستان ثبت شده است. محمدحسن جعفری فرزند «علی‌یاور» در سال ۱۳۴۵ در شهر سرپل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در ایران تا درجهٔ لیسانس در رشتهٔ تعلیمات و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۷۵ به پایان رسانده است.
وی در تهران به کارهای فرهنگی در میان مهاجرین پرداخته و چندین مدرسه و همچنین «مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان» را تأسیس نموده بود که به‌نام آن کارهای فرهنگی و تبلیغاتی انجام می‌داد. این مجمع که در تهران دفتر داشت در سال ۱۳۷۹ تعطیل شد.
حزب رفاه ملی افغانستان آن طوری که در مرامنامه و اساسنامهٔ آن آمده است با وجودی که یک حزب اسلامی به شمار می‌رود، اما به مسائل اساسی ملی و اسلامی در رابطه با حکومت و سیاست نپرداخته است.
مجلهٔ «وفا» ارگان نشراتی حزب رفاه ملی شناخته می‌شود.
کد مطلب: 21886
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل