تحصن دانشجویان افغانستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در اعتراض به نسل کشی شیعیان هزاره پاکستان - ۵ عکس

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۱۶
تحصن دانشجویان افغانستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در اعتراض به نسل کشی شیعیان هزاره پاکستان - ۵ عکس
 

 

 

 کد مطلب: 20935
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل