تصاویر اعتراض مردم كابل به كشتار شيعيان در كويته پاكستان - ۲۳ عکس

26 جدی 1391 ساعت 6:25


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عکاس: محمدحسین امینی (مهرجو)


کد مطلب: 20353

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/20353/تصاویر-اعتراض-مردم-كابل-كشتار-شيعيان-كويته-پاكستان-۲۳-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com