مخالفان مصري به مرسي ۴۸ ساعت مهلت دادند

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۷
مخالفان مصري به مرسي ۴۸  ساعت مهلت دادند
به گزارش پیام آفتاب، جبهه نجات ملي در بيانيه امروز خود اعلام كرد كه مردم مصر بهاي تغييري كه در انقلاب 25 ژانويه آن را خواستار شدند ، پرداخته اند و اكنون با قدرت و جديت تمام در مقابل طرح جديد قانون اساسي و تلاش براي مشروعيت بخشيدن به آن، مي ايستند.
جبهه نجات ملي افزود: ما اصرار داريم و عزم خود را جزم كرده ايم كه دست به اقدام هايي فوري و بدون درنگ بزنيم .
جبهه نجات ملي خاطر نشان كرد كه اين اقدام ها عبارت است از: درخواست براي لغو بيانيه قانون اساسي كه اصل حقوق بشر و استقلال دستگاه قضايي را زير پا گذاشته ، لغو همه پرسي در خصوص پيش نويس قانون اساسي، تشكيل كميته اي به نمايندگي از همه گروه هاي مصري براي تدوين قانون اساسي با تكيه بر اصل گفت و گوي ملي.
به گزارش ایرنا، در ادامه اين بيانيه آمده است: ميليون ها نفر از مردم مصر به صورت داوطلبانه به خيابان ها آمدند تا قصر رياست جمهوري و مقر استقرار رييس جمهوري را به محاصره در آورند و اين خود حركتي سرنوشت ساز و بزرگ است و در حقيقت موج دوم انقلاب مصر به شمار مي آيد و در اين ميان ، جبهه نجات ملي و همه نيروهاي سياسي مصر پايبندي خود را به اين روحيه انقلابي كه جوانان و مردم انقلابي از خود نشان داده اند، اعلام مي كند و همچنان در كنار مردم به تحصن مقابل قصر رياست جمهوري و ميدان تحرير و همه ميادين مصر ادامه مي دهد تا اين خواسته هاي مردم تحقق يابد و زمينه براي صدور قانون اساسي واقعي و برپايي نظامي مردم سالار كه مردم مصر لياقت آن را دارند، فراهم آيد.
جبهه نجات ملي متعهد شده است كه تا زمان لغو بيانيه قانون اساسي به فعاليت هاي خود ادامه دهد و در عين حال رييس جمهوري مصر را مسئول پيامدهاي خطرناك اصرار بر تصميم هاي خود و پاسخ ندادن به اين خواسته هاي مردم مصر دانست .
اين جبهه روز هفتم ماه دسمبر (17 قوس) را روز تجمع بزرگ مردمي در اطراف قصر رياست جمهوري و ميدان تحرير اعلام و تاكيد كرد كه مرسي تا روز جمعه فرصت دارد به خواسته هاي مردم عمل كند .
گفتني است ولایت هاي مختلف مصر روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردمي ضد بيانيه قانون اساسي اين كشور بود و شب گذشته هزاران نفر قصر رياست جمهوري را به محاصره خود درآورده و در اطراف آن تحصن كردند .
کد مطلب: 19856
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل