هفته‌نامه رشد

تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۱
هفته نامه رشد

شماره 28 - شنبه 11 قوس 1391
قیمت: 5 افغانی
تعداد صفحات: 4 صفحه رنگی
برای دانلود و دیدن این نشریه اینجا کلیک کنید

صاحب امتیاز: محمدعارف حیدری
مدیر مسؤول: سید میثم احسانی
دیزاین: میراحمد ضیا نادم
گزارشگر: عبدالله امینی
آدرس دفتر: کابل - کارته سه سرک شورای ملی
شماره دفتر:  0202510636   _  0093778074688
ایمیل: rousd_2012@yahoo.com   _  maisam_ehsani@yahoo.com
 
کد مطلب: 19786
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل