تصاویرنمایشگاه آثار دستی زنان افغانستان

7 قوس 1391 ساعت 13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کد مطلب: 19724

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/19724/تصاویرنمایشگاه-آثار-دستی-زنان-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com