دست یابی حزب مردم پاکستان به اکثر کرسی های مجلس

2 حوت 1386 ساعت 12:00


با مشخص شدن ۶۰ کرسی ویژه بانوان و ۱۰ کرسی ویژه اقلیت های دینی در انتخابات پارلمانی پاکستان ، شمار کرسی های حزب مردم درمجلس ملی به ۱۱۳ خواهد رسید. 
گفته می شود حزب مردم ۲۵ کرسی از ۷۰ کرسی ،حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف ۱۹ کرسی و حزب مسلم لیگ قائد اعظم ۱۳ کرسی را به خود اختصاص می دهند .
برخی از منابع اعلام کردند ، براساس امار بدست امده حزب مردم با کسب۳۷ درصد کل ارای اخذ شده به عنوان بزرگترین حزب و حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف با ۲۳ درصد در جایگاه دوم قرار دارد .


کد مطلب: 1814

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/1814/دست-یابی-حزب-مردم-پاکستان-اکثر-کرسی-های-مجلس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com