نوروز رسیده/ مختاراحمد علیمی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ حمل ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۴
نوروز رسیده/ مختاراحمد علیمی
خورشـید زمـان نـور خـود از نـو دمـیـده        نـوروز رسـیـده
سرما و خنک رخت از این بادیه چـیـده        نـوروز رسـیـده
از شاخـچه‌هـا لؤلؤ و مـرجـان چکـیـده         نـوروز رسـیـده
آهـوبـره در دامـن کـهسـار چـریـده         نـوروز رسـیـده
از صـورت گل بـاد بـهـاران مکـیـده         نـوروز رسـیـده
  
*****
پیغام زمان هم وطـنم موسـم کار اسـت        شد مژده بهـار اسـت
در بذر زمین مـرد کـشاورز تیار اسـت        بی صبر و قرار اسـت
دشت و دمن از لاله منقـوش نگار است        قـلب داغـدار اسـت
کاروان سفرسوی سخی باز قطار است        بـیـرون ز شمار اسـت
این قـاعـده هـر سال به تـکـرار نـویـده        نـوروز رسـیـده
*****
در جـشن بهـار ای گل خـنـدان بـپا خیز         بـا رقـص دلاویـز
مستی بکن وشانه بزن مای شکرریز         بـنـشیـن و بـپـا خیز
ساز و طـربت محـفل مـا را کـده لـبریـز         درد هـمـه شـد تـیز
رومال قـشنگ بدور زلـفایت بـیـاویز         او جـامـه قـنـاویـز
امـروز بـه ما چهـره دلـدار پـدیـده           نـوروز رسـیـده
*****
معشوقـه و عاشق بکنند کیف دو چندان         در فـصل بـهـاران
با هم بروند میله به هر گـلـشن بستـان         بـسیـار بـه سـامـان
زوجان جوان اند بسی خـرم خـنـدان         دارنـد بـس آرمـان
دور از رخـشـان نکـبتی آفـت دوران         هـم چـشم حـسـودان
از هـر سـو بـه مـا گـرمی ایـام دمـیده         نـوروز رسـیـده   
       
 *****
پارچه شعر بهاری سال روان به سبک قرصک زادگاهم سروده شده است
مختاراحمد (علیمی) تورکو فـنـلـنـد 18.03.2012
کد مطلب: 17823
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل