اخوان المسلمين اردن هرگونه تماس با مقامات آمريكايي را شايعه خواند

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ حوت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۹
اخوان المسلمين اردن هرگونه تماس با مقامات آمريكايي را شايعه خواند
اخوان المسلمين اردن، شايعات برقراري تماس هاي سياسي با دولتمردان آمريكايي را رد كرد.
به گزارش شبكه خبري «الجزيره»، «همام سعيد» ناظر كلي اخوان المسلمين طي سخناني با رد شايعات منتشر شده در مورد تماس هاي سياسي با آمريكايي ها اظهار داشت: برخي از رهبران اخوان المسلمين بنا به درخواست نمايندگان اتحاديه اروپا با تعداد زيادي از نمايندگان اين اتحاديه تماس هايي داشته اند، اما هيچ يك از مقام هاي گروه تاكنون با دولتمردان آمريكايي ديداري نداشته اند.
ناظر كل اخوان المسلمين تاكيد كرد: ما هيچ تماسي با مقامات آمريكايي نداشته ايم و مواضع ما درباره تماس با دولت و كنگره آمريكا، همچنان براساس مصوبه سال 2003 اخوان المسلمين است.
کد مطلب: 17471
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل