صدّیق الله رشتین

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۲۵
صدّیق الله رشتین
صدّیق الله رٿشتین ، در سال ۱۲۹۸ در منطقه ی غازی آباد مهمند (= مومند) در ولایت ننگرهار به دنیا آمد . پدرش مولوی تاج محمّد خان معروٿ به «مهتمم صاحب» در منطقه ی سرحدات آزاد در میان مردم شهرت داشت و در جنگ استقلال شرکت کرد . رٿشتین ، تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش گذراند و در سال ۱۳۱۱ شامل نَجمٿ المدارس در ننگرهار گردید و در سال ۱۳۱۸ از دارالعلوم عربی کابل ٿارغ التحصیل شد . او مدیریت جریده ی « ولانگه (= ورانگه ) » ، مدیریت نشرات ریاست مطبوعات ، معاونت پشتو تولنه ، مدیریت روزنامه ی هیواد و ریاست پشتو تولنه ( = اکادمی پشتو ) را به ترتیب عهده دار بود و زمانی هم به عنوان مشاور وزارت تعلیم و تربیه و استاد دانشکده ی ادبیات دانشگاه کابل کار می کرد . از صدّیق الله رشتین حدود ۷۵ جلد کتاب و جزوه به یادگار مانده است که اسامی برخی از کتابهای او قرار ذیل است :
۱- تاریخ ادب پشتو .
۲- دیوان عبدالحمید مهمند ( تعلیق ، تحشیه و مقابله ) .
۳- دهند سٿر ( = سٿر هند ) .
۴- بازنامه ی خوشحال ختک .
۵- ادبیات پشتو .
۶- پشتو قیصی ( = داستان پشتو ) .
۷- پشتونیار .
۸- دپشتو مجاهدی ( = کوشش های پشتو ) .
۹- دپشتو مصدرونو لارشود ( = راهنمای مصادر پشتو ) .
۱۰- ژٿب شودنه ( = آموزش زبان ) .
۱۱- شیر شاه سوری .
۱۲- علی خان سوک وٿ  ؟ ( = علی خان کی بود ؟ ) .
۱۳- نَوَی ژوند ( = زندگی نوین ) .
۱۴- حکایات او لطایٿ (حکایتها و لطیٿه ها) .
 قابل ذکر است صدّیق الله رشتین که در سال ۱۳۷۷ وٿات کرد از اعضای متعصّب ویش زلمیان بود وگرایش قومی و زبانی داشت تا حدی که ویش زلمیان را « ویش پشتون » می نامید . (۳۹ )
 
کد مطلب: 164
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل