حزب مردم پاكستان

25 میزان 1390 ساعت 16:44


حزب مردم پاکستان(Pakistan People’s Party) 
 حزب مردم پاکستان نتیجه همایشی است که روز 30 نوامبر و هم‌چنین یکم دسامبر 1967 در لاهور برگزار شد. در این همایش ذوالفقار علی بوتو بعنوان رهبر این حزب انتخاب شد. مهم‌ترین خط‌مشی و اهداف بیان شده در خصوص این حزب، «دموکراسی تساوی‌گرا» و «استفاده از اندیشه‌های سوسیالیستی برای آزادسازی اقتصاد و عدالت اجتماعی» بود. اصول و آرمان‌های این حزب براساس چهار اصل زیر قرار دارد:
1. اسلام دین ماست.
2. نظام جمهوری و دموکراسی سیاست ماست.
3. سوسیالیسم روش اقتصادی ماست.
4. سرچشمه قدرت از دیدگاه ما مردم هستند.
حزب مردم پاکستان سعی در ارائه تلفیقی از اسلام و سوسیالیسم به جامعه پاکستان داشته است. این حزب سیاست‌هایی را هم‌چون اصلاحات ارضی برای کمک نمودن به روستائیان، ملی نمودن صنایع برای تضعیف قدرت صاحبان صنایع بزرگ و اصلاحات دولتی به منظور کاهش قدرت بوروکرات‌ها را در نظر داشته است. این حزب در سال 1971- بعد از جدایی پاکستان شرقی (بنگلادش) از پاکستان غربی – و هم زمان با نخست‌وزیری بوتو، قدرت را به دست گرفت. حزب مردم پاکستان در انتخاب 1988 و 1993 مجدداً قدرت را در پاکستان به دست گرفت. در سال 1993 رهبری این حزب به دست خانم بی‌نظیر بوتو (دختر ذوالفقار علی بوتو) افتاد و هم‌اکنون نیز این حزب توسط آصف علي زرداري شوهر خانم بوتو كه رئيس جمهور پاكستان نيز هست رهبری می‌شود. خانم بوتو در ديماه(جدي) 1386 خورشيدي توسط طالبان در يك سخنراني ترور شده و به قتل رسيد.
به طور کلی به نظر می‌رسد حزب مردم در دستیابی به دو هدف اولیه خود، یعنی اسلام و دموکراسی پیشرفت بسیار کمی داشته است؛ اما سوسیالیسم را همراه با انتقام و کینه‌توزی ارتقاء بخشیده است. ملی‌گرایی بوتو، حوزه وسیعی از صنایع، شرکت‌های بیمه و بانک‌های تجاری را دربرمی‌گرفت و وی تعداد زیادی شرکت‌های عمومی را به منظور گسترش نقش دولت در تجارت و حمل و نقل، پایه‌گذاری نمود .
حزب مردم پاکستان در دوران حکومت نظامی مشرف مورد خشم و غضب قرار گرفته و رهبر آن به اتهام مالی تحت پیگرد قرار گرفته بود.


کد مطلب: 16194

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/16194/حزب-مردم-پاكستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com