ولسی جرگه: فضل احمد معنوی دست به خیانت ملی زده است

5 سنبله 1390 ساعت 11:29


شماری از اعضای ولسی جرگه رییس کمیسیون مستقل انتخابات را به خیانت ملی متهم کردند.
در نشست عمومی امروز ولسی جرگه که بر روی معضله انتخابات سال گذشته متمرکز بود، برخی از نمایندگان گفتند، که فضل احمد معنوی با پیروز اعلام کردن 9 کاندید معترض، دست به خیانت ملی زده است.
کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد تا حال تبصره نکرده است.
همچنین عده‏ای از وکلا از رییس ولسی جرگه خواستند تا از رییس جمهور بخواهد، بخاطر مشکل انتخابات، این 9 کاندید معترض را به وظایف دیگری دولتی بگمارد.
رییس جمهور، از فیصله‏ی کمیسیون انتخابات که بر اساس آن قرار است 9 تن از کاندیداهای معترض عملاً جانشین 9 وکیل شوند، استقبال کرده است.


کد مطلب: 15599

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/15599/ولسی-جرگه-فضل-احمد-معنوی-دست-خیانت-ملی-زده

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com