وزیر معارف: شماری از مکاتب خصوصی در کابل مسدود می‏شوند

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۷
وزیر معارف: شماری از مکاتب خصوصی در کابل مسدود می‏شوند
وزارت معارف اعلام کرد که به زودی آن عده از مکاتب خصوصی که در شهر کابل مطابق با معیارهای معارف برابر نیستند، مسدود خواهند شد.
وزارت معارف در اقدامی جدید می خواهد آن عده از مکاتب خصوصی را که با معیارها و نصاب این وزارت برابر نیستند را تا یک ماه دیگر مسدود سازد.
فاروق وردک وزیر معارف این اظهارات را روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه 15 پروژه ساختمانی با شماری از شرکت‏های خصوصی ساختمانی در کابل بیان کرد.
به گفته آقای وردک، وزارت معارف یک ارزیابی شفاف را در قسمت مکاتب خصوصی انجام داده است که بر اساس آن مکاتب خصوصی شهر کابل به سه بخش تقسیم می‏شوند.
بر اساس معلومات وزارت معارف هم اکنون 500 باب مکتب خصوصی در شهر کابل فعالیت دارند که در این مکاتب 9000 هزار شاگرد به وسیله 5000 هزار معلم تدریس می گردند.
در همین حال تفاهمنامه‏های راه اندازی چند پروژه ساختمانی که مصارف آن به طور مشترک از بودجه وزارت معارف، دولت دنمارک و بانک جهانی پرداخت می گردد، میان وزیر معارف و نماینده‏های تعدادی از شرکت‏های خصوصی ساختمانی در کابل به امضا رسید.
وزیر معارف در مورد این پروژه ها گفت: «این تفاهمنامه را که بالغ بر 1.7 میلیون دالر می گردد عقد کردیم، در ساختن مکاتب جدید به مصرف خواهد رسید. با استفاده از این پول 15 مکتب جدید خواهیم ساخت.»
پیش از این شکایت‏هایی وجود داشت که معارف کشور از یک نصاب موثر تدریسی برخوردار نیست اما وزارت معارف می گوید، این نصاب در مکاتب دولتی تا حدی اصلاح شده اما تلاش ها به منظور تهیه نصاب بهتر برای مکاتب خصوصی در کشور نیز به شدت ادامه دارد.
این انتقادات در حالی مطرح می گردد که وزارت معارف نیز با مشکلات گوناگونی از جمله  نا امنی در برخی مناطق کشور روبرو است.
ظرف چند سال اخیر ده ها مکتب در افغانستان به علت ناامنی مسدود باقی مانده و یا از سوی مخالفان به آتش کشیده شده اند.
کد مطلب: 15486
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل