۲
 

انجمن فرهنگی ناظم هروی

انجمن فرهنگی ناظم هروی نخست در ماه سنبلهٔ ۱۳۵۲ خورشیدی تحت انجمن دوستداران سخن در ولایت هرات تأسیس شد. بعد از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ و دراز دامنی جنگ بیشتر اعضای آن مجبور به ترک وطن شده و به کشور ایران مهاجرت کردند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ اسد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۰
انجمن فرهنگی ناظم هروی نخست در ماه سنبلهٔ ۱۳۵۲ خورشیدی تحت انجمن دوستداران سخن در ولایت هرات تأسیس شد. بعد از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ و دراز دامنی جنگ بیشتر اعضای آن مجبور به ترک وطن شده و به کشور ایران مهاجرت کردند. در شهر مشهد دوباره اعضای پیشین و تازه در کانون انجمن شعرای مهاجر به فعالیت آغاز کردند. در سال ۱۳۷۲ مرکزیت انجمن شعرای مهاجر به شهر هرویوای باستان انتقال یافت و پس از دراز ایامی به انجمن ادبی ناظم هروی تغییر نام پیدا کرد و به‌طور رسمی در افغانستان برآمد نمود.
در بهار سال ۱۳۹۰ خورشیدی به سبب نیازهای گسترده به کارهای فرهنگی در دوران بحران هویت در میهن طرح گشایش ظرفیت‌ها در انجمن فرهنگی ناظم هروی به میان آمد؛ واژهٔ فرهنگی پر فراخناتر از اصطلاح ادبی به نظر آمد. مرام‌نامه و اساسنامهٔ جدید انجمن که توسط رسول پویان تهیه و تدوین شده بود، در مجلس عمومی مشوره و تفاهم به خوانش گرفته شد. در این مجلس بیشتر شاعران، قلم‌به دستان و فرهنگیان هرات شرکت داشتند.
روی نکات اساسنامه و برنامه، در مجلس مزبور بحث و تبادل افکار گردید. یکی از اهداف مهم ما در این مرحله گشایش تأسیس انتشارات انجمن بود.

طرح گشایش ظرفیتها در انجمن فرهنگی ناظم هروی
با تحلیل و بررسی اوضاع عمومی در می‌یابیم که جنگ و بحران هستی‌سوز وطن به سبب شاخ به شاخ شدن قدرت‌های جهانی و منطقوی بر سر منابع انرژی منطقهٔ ما به درازا کشیده‌است. این زورآزمایی آشکار و پنهان جهانی که مرکز ثقل آن در افغانستان قرار گرفته، همسایه‌های ما را به طمع خام انداخته‌است. فشارهای طاقت‌فرسای وارده شیرازهٔ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ما را بسی سست و پاشان کرده‌است. برای دفاع از موجودیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود ضرورت به جنبش پرفراخنای فرهنگی و تمدنی می‌داشته باشیم که از تاریخ چند هزار سالهٔ میهن مایه می‌گیرد.
در طرح گشایش ظرفیت‌ها در انجمن فرهنگی ناظم هروی این دورنمای اساسی و این استراتیژی بنیادین روشن شده‌است. اگر زورمندان و زرپرستان بی‌خبر از ریشه‌های اصلی تاریخ، فرهنگ و مدنیت این سرزمین سرگرم مبارزهٔ بی نتیجهٔ قدرت، حیف و میل دارایی عامه، فساد تباه کنند و پاره‌پاره‌سازی قلب میهن‌اند، بیایید ما و شما به همت دانش و قلم رایت فرهنگ و مدنیت این آب و خاک را برافرازیم و عاشقانه در این راه فداکاری کنیم. ما اعضای انجمن فرهنگی ناظم هروی دست همکاری و همیاری به تمام قلم بدستان، شاعران، هنرمندان، عالمان، فرهنگیان و دیگر همو طنان دلسوز داخل و خارج دراز می‌نماییم و همکاری و همدلی همگان را تمنا داریم. در اینجا یادآوری و مرام فشردهٔ انجمن را می‌خوانید.
یادآوری:
وطنگاه ما که روزگاری آریانا، زمانی خراسان و اکنون افغانستانش گویند، ریشه در ژرفنای تاریخ و تمدن آدمی‌زادگان دارد. فرهنگ و مدنیت اوستایی، یونانی، هندی و خراسانی در این مرز و بوم شکل و شکوفندگی داشته و براساس آن امپراتوری‌های بزرگی شیرازه‌بندی شده‌است. این فرهنگ پردرازنای تاریخی از تمدن‌های پرآوازه خاور و باختر تغذیه نموده و به‌طور استادانه شخصیت حقیقی و مستقل خود را پرورانیده است.
درخت تنومند فرهنگ و مدنیت تاریخی ما در دورهٔ اسلامی بار دیگر در پروتو آئین اسلام شکوفه باران شد و در شکل‌دهی و حیاتمندی تمدن اسلامی نقش اساسی ایفا کرد که مدنیت خراسان کبیر محصول بارز آن بود. بر مبنای فرهنگ و تمدن خراسانی دولت‌های قدرتمند و امپراتوری‌های پهناوری در سرزمین ما ایجاد شد که می‌توان به دول طاهری، صفاری، سامانی، غزنوی، غوری و تیموری اشارت نمود.
پس از فروپاشی امپراتوری تیموریان هرات، قلمرو مشترک و وسیع خراسان زمین در میان دولت‌های نو بنیاد تجزیه و تقسیم شد و فرهنگ و مدنیت خراسان دچار رکود، انحطاط و میرندگی گردید. در این جریان افغانستان بیش از همه از ریشه‌های اصلی خود دور و در آتش عصبیت‌های گوناگون سوزید؛ خطه‌ای که روزگاری مرکز اصلی و قلب تپندهٔ مدنیت خراسان بزرگ نامیده می‌شد.
در سده‌های اخیر کشور ما را بسان گندم در زیر سنگ‌های گران آسیای رقابت‌های کشندهٔ مذهبی، قومی و قبایلی، خانه جنگی‌های تباه کننده، فرهنگ‌زدایی و تاریخ‌کشی آرد کردند و گرد آن را بر گورستان‌های خاموش و فراموش شدهٔ فرهنگ و مدنیت اجدادی ما پاشیدند، که دورهٔ خونین جنگ‌های درازدامن و بحران فراگیر کشور نتیجهٔ واقعی آن است.
افغانستان کنونی به کودک نوسالی می‌ماند که از مادر و پدر حقیقی خود دور افتاده و به‌طور فطری در برابر لالایی‌های بیگانه تندخویی می‌کند و احساس نیاز شدید به مادر تاریخی و پدر فرهنگی و تمدنی خویشتن در عصر علم، تکنولوژی، ارتباطات و پیشرفت‌های شگفت‌آور بشری می‌نماید؛ تا شاید با شناخت، گزینش و بازیافت مجدد این مربیان مهربان بتواند در مسیر غبار کمرنگ شدهٔ کاروان ترقی و پیشرفت امروزین چندگامی بردارد و خرابی‌های ناشی از جنگ‌های هستی سوز و بلاهای وارده را با دیدگان باز، آگاهی زلال، عقل سالم و تلاش شبانه‌روزی بازسازی و نوسازی کند.
احیای مجدد وطن و ساختن کشوری آزاد و آباد بدون کار درازمدت، عمیق و خستگی ناپذیر فرهنگی و مدنیتی هرگز امکان‌پذیر شده نمی‌تواند. برای پیدا نمودن ریشه‌های اصلی خود و یافتن توان و استعداد بهره‌وری از ارزش‌های خوب و گزیدهٔ تمدن نوین جهان مدرن نخست از همه می‌بایست جامعهٔ فقیر، عقب مانده و تشنه کام افغانستان را به سرچشمه‌های حقیقی تاریخ و مدنیت این مرز و بوم رهنمایی و دامنه مطالعه و پژوهش را در این عرصه گاه پهناور بگسترانیم؛ زیرا با داشتن هویت تاریخی، فرهنگی و مدنیتی می‌توان در کنار ملل دیگر اظهار وجود کرد و در عرصه گاه گسترده، پرکشاکش و پیچیدهٔ دادوستد رایج و روابط منطقوی و بین‌المللی حاضر شد.
در وطن ویران شدهٔ ما دستان مخرب بسیاری در کار است؛ هنوز انگشتان ناپاک از ماشهٔ تفنگ دور نشده و هوای قدرت و زراندوزی، شیوع فساد، ارتشاء و حیف و میل دارایی عامه دل‌های لطیف و مهربان زیادی را پر از کینه و انتقام ساخته و خالی از عشق و دوستی به مردم و زادگاه کرده‌است؛ وظیفهٔ منورین، پژوهشگران راستین و فرهنگیان دلسوز کشور از جمله هراتیان بسیار سنگین و سرنوشت ساز گردیده و زمان رسالت بس بزرگی را بردوش قلم و قلم بدستان نهاده‌است.
انجمن فرهنگی ناظم هروی که میراثدار واقعی انجمن دوستداران سخن و انجمن شعرای مهاجر افغانستان است، با درک رسالت انسانی، ملی و فرهنگی بر آن شده تا بیاری سایر فرهنگیان، پژوهشگران، شاعران و خامه بدستان کشور خاصه هراتیان فعالیت‌های خود را مطابق به نیازهای زمان در جامعه توسعه بخشد و با طرح گشایش ظرفیت‌ها به میدان آید. از فرهنگیان، روشنفکران، شاعران، هنرمندان، قلم بدستان، کارشناسان و همه مردم وطن خاصه هراتیان تمنا داریم تا در این امر خطیر ما را تنها نگذارند.

مرام ما
# مطالعه و تحقیقات پیوسته در فرهنگ و تمدن ریشه‌دار میهن جهت شناخت و دریافت هویت تاریخی، فرهنگی و ملی.
# پژوهش ژرف در فرهنگ و آداب اقوام و ملیت‌های ساکن کشور به ویژه هرات به منظور شناخت، پرورش، شیرازه‌بندی و غنامندی فرهنگ ملی و معیاری وطن.
# حفاظت و نگهداری از گنجینه‌های پربار زبان و ادب دری (فارسی).
# تلاش در زمینهٔ ایجاد همکاری متقابل محققان، هنرمندان و فرهنگیان در راه اعتلای فرهنگ و مدنیت افغانستان.
# مطالعه و تحقیق در نظام‌های آموزشی جهان به خاطر اصلاح و بالندگی نظام تعلیم و تربیهٔ مملکت.
# کوشش در راه رشد استعدادها و یاری به جوانان و نوجوانان وطن به منظور فراگیری ادب، فرهنگ، هنر، تکنولوژی، صنایع اصیل تاریخی و معماری عنعنوی.
# نگاه ژرف به ریشه‌های مشکلات زنان در کشور جهت گسترش فرهنگ مساوات و تعادل در بین جامعهٔ زنانه و مردانه.
# یاد و بزرگداشت پیشینیان و معاصران فرهنگ و ادب میهن.
# تشکیل و برگزاری محافل، گنگره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری.
# جستجوی منابع کمک به فرهنگیان جامعه و دفاع از حقوق مادی و معنوی آنان.
# تأسیس انتشارات ناظم هروی و جستجوی منابع و امکانات چاپ و نشر مجلات، کتب و دیگر آثار قلمی، هنری و ارائه فرآورده‌های تزئینی و مستظرفه اعم از داشته‌های معاصران و گذشتگان.
# تلاش در راه رشد، توسعه و تأمین زمینه‌های آزادگی، خودسازی و پرورش روحیهٔ علمی و انتقادی، نقد و تحلیل و تحمل و درک همدیگر در همه ابعاد فرهنگی، هنری و اجتماعی.
# ایجاد روابط فعال با مراکز پژوهشی، فرهنگی و هنری منطقه و جهان به ویژه همسایگان.
# بیان فواید و اضرار اخذ و تحصیل ارزش‌های گزیدهٔ تمدن نوین جهانی و ملل دیگر و دفاع از ارزش‌های فرهنگ و تمدن خودی در مقابل تهاجم منفی فرهنگ استعماری.
رسول پویان عضو هیئت رئیسهٔ انجمن فرهنگی ناظم هروی
۲۰ سرطان ۱۳۹۰ مطابق به ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۱
کد مطلب: 15352
 


 
..a.z. Zargarpur
۱۳۹۰-۰۵-۱۲ ۰۹:۴۰:۰۰
محترم جناب أقاي پويان سلامم رابپذیرید
همچنین احتراماتم رامحضر حضرت استاد فدا ئ
آقای شکوهی آقای رستمی آقای حکیمی آقای
رحما نی وتمام اعضای محترم انجمن تقدیم
دارید.موفقیت جناب شما واعضای انجمن را
خواهانم .ایکاش درمرام نامه ونبشته بالا
نام هرات وهرا تی رانمبردید چیزی که عیان
است چه حاجت ببیان است امید که انجمن گامِ
فراترازهرات وهراتی بردارد.اگر ممکن است
اسامی اعضای محترم انجمن را همرای ایمیل
من بفرستید ممنون خواهم شد.ناگفته نماند
نبشته بالا قابل تحسین است دست شما درد
نکند.زیاده جهان بکام تان.
علی احمد زرگر زرگرپور
(2249)
 
عنایت الله بصیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۱۱-۲۶ ۱۷:۵۶:۱۲
موفق وسرفراز باشید ان شاء الله (16475)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل