سونامي فرياد/ نورالله وثوق

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ حوت ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۰
سونامي فرياد/ نورالله وثوق
رسوایی
کدامین بد که ما باخود نکردیم
چه رسوایی که هرجا شد نکردیم
به روی صفحه‏ی رایانه‏ي دل
دریغا عشق را دانلود نکردیم
........
هسته‏ي آه
نگاهی کن به سونامی راهی
تباهی در تباهی تباهی
بترس از انفجار هسته‏ي آه
که آرد بر سرت هر چه نخواهی
.....
سونامی فریاد
سخن کوته بخواهی یا نخواهی
گرفتاری به امواجِ تباهی
ز سونامی فریادم حذر کن
من و پس لرزه‏های بی‏گناهی
.......
کات کات
بکش از سینه تیر تند آهی
بجو بهر خلاص خویش راهی
ز هر چه برگ مردی کات کاتند
به رنگ بازی اینان نگاهی
..........
طالبان انگلیسی
تو و من تا که منصوب رییسیم
گدای گشنه چشم کاسه لیسیم
کلاس ما کلاس ناجوانیست
از آن رو طالبان انگلیسیم
.......
رادیواکتیو
رفیق بند هر چه کیف گشتیم
کتاب طعنه را تألیف گشتیم
تشعشع‏های دل کاهش ندارد
حریف رادیواکتیو گشتیم
.....
راه فرار
به نیروگاه فکر ما گذاری
اگر داری هوای انفجاری
نداری گر به لرزی یا نه لرزی
ز سونامی ما راه فراری
.......
فلتررشتر
زمان ازفلتر رشتر گذشته
زمین از زندگانی در گذشته
چنان در سیل ماتم غرق غرقیم
که دیگر آب فکر از سر گذشته
........
اشک آویز
چنان سیل سونامی تیز گشته
که اندیشه به دستش ریز گشته
زبانها مو بر آورده ز فریاد
دو چشم قصه اشک آویز گشته
.......
آیینه‏ي جنگ
به پای هر که سنگی از ستیزه
وطن آیینه‏ي جنگ و گریزه
مبادا ز دست جهلِ ما که روزی
تغاری بشکنه ماسی بریزه
..........
نرم افزار
چرا بر گردن دل بار گردیم
به پای هر امیدی خارگردیم
خوشا روزی که تا اقصا گیتی
صفا را فُرم نرم‏افزار گردیم
........
نورالله وثوق
چهارشنبه  25/12/1389
کد مطلب: 14093
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل