کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شروع بکار نمود

تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ اسد ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۰۰
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شروع بکار نمود
پنج نفر از اعضای «کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی»، دیروز ۲/۵/۱۳۸۹ از سوی مارشال «محمد قسیم فهیم»، معاون اول ریاست جمهوری معرفی و آغاز به کار کردند.
بر اساس اطلاعیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، معاون اول ریاست جمهوری در مراسمی که به این مناسبت برگزارشده بود، ضمن ایراد سخنرانی تشکیل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را یکی از دست آورد های بزرگ دولت افغانستان دانست.
وی تبعیت از قانون اساسی را از مشخصات اصلی نظام های مردم سالار شمرد و گفت:«در یک چنین نظام هایی در پیشاپیش همه، زعما و مسؤولان رده بالای دولتی قرار دارند و این کار موجب استحکام پذیری پایه های حاکمیت و جلب اعمتاد و اطمینان مردم می شود.»
معاون اول ریاست جمهوری موجودیت هرگونه نظم و قانونمندی را در میان افراد یک جامعه از اسباب اصلی رفاه و آسایش مردم آن جامعه خواند و گفت که در صورتی که قانون در جوامع مورد تخطی قرار بگیرد، نظم و حاکمیت در آن جامعه مختل شده و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد.
معاون اول ریاست جمهوری ایجاد نظام، تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی را در افغانستان پس از کنفرانس بن، مایه انسجام دولت و حکومت در افغانستان خواند و خاطر نشان ساخت که گریز از قانون بر مبنای تمایلات قومی و گروهی و حزبی در افغانستان از مولفه های اصلی بی ثباتی در جامعه است و می تواند بر استحکام دولت صدمه فراوانی وارد کند.
معاون اول ریاست جمهوری همچنین اضافه کرد، با در نظر داشت این موارد وظایف و مسؤولیت های اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بسیار بزرگ بوده و ایجاب می کند تا این مسؤولیت ها با دقت تمام برا ی ابقای افغانستان و ثبات یابی جامعه عملی شود.
سپس پوهاند «گلرحمان قاضی» رئیس منتخب کمیسیون نظارت بر قــــانون اساسی به نمایندگی از اعضای کمیسیون صحبت نمود. وی وعده داد که وظایف محوله را باکمال امانت وصداقت انجام خواهند داد.
پس از پایان سخنرانی ها، معاون اول ریاست جمهوری هریک از اعضای کمیسیون را معرفی نموده و آنها به کار خود آغاز نمودند.
گفتنی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی متشکل از هفت عضو می باشد و تاکنون پوهاند «گلرحمن قاضی»، پوهندوی «عبدالقادر عدالتخواد»، «محمد امین احمدی»، «محبوبه حقوقمل» و پوهاند «محمد عمر منیب» از پارلمان کشور رای اعتماد دریافت نموده اند.
کد مطلب: 11525
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل