پنج عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای اعتماد گرفتند

20 جوزا 1389 ساعت 4:52


ولسی جرگه روز گذشته به پنج عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رای مثبت داد.
گل رحمان قاضی، محبوبه حقوقمل، محمد امین احمدی، عبدالقادر عدالت خواه و محمد عمر منیب توانستند رأی تأییدی نمایندگان ولسی جرگه را به دست آورند.
این کمیسیون بر اساس ماده ۱۵۷ قانون اساسی تشکیل می شود که دارای ۷ عضو است.
محمد یونس قانونی، رییس ولسی جرگه گفت هدف از ایجاد این کمیسیون بر اساس قانون اساسی، نظارت و تفسیر قوانین می باشد و هرگاه این افراد به این مسأله اعتقاد نداشته باشند، نمی توانند در مورد آن ها رای گیری کنند.
اعضای این کمیسیون پس آن که اعتراف به داشتن صلاحیت تفسیری این کمیسیون کردند، نمایندگان مجلس در مورد آنان رای گیری کردند.
مجلس نمایندگان در سال اول کاری خود، قانون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را تصویب کرد. پس از آن که رئیس جمهور این قانون را رد کرد، مجلس نمایندگان برای بار دوم این قانون را تصویب کرد. بر بنیاد یکی از ماده های این قانون، صلاحیت تفسیر قانون اساسی از آن این کمیسیون است. ولی دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را مربوط به خود می خواند.
با ایجاد این کمیسیون مشکلاتی که سه نهاد دولتی در مورد قانون اساسی دارند، رفع خواهد شد.


کد مطلب: 11080

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/11080/پنج-عضو-کمیسیون-نظارت-تطبیق-قانون-اساسی-رای-اعتماد-گرفتند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com