معیارهای حکومت فراگیر و همه همه شمول

هر جریانی تعریف خود را از حکومت همه شمول دارد و آن را با معیارهای خود تعریف می‌کند. بنابراین باید مشخص شود که حکومت همه شمول و فراگیر به چه معناست؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۲
معیارهای حکومت فراگیر و همه همه شمول
یکی از واژه‌های پر کاربرد در رسانه‌های افغانستان و زبان سیاست مداران دخیل در مسائل کشور واژۀ حکومت همه شمول و فراگیر است.
رهبران جناح‌های سیاسی از حکومت همه شمول حرف می‌زنند کشورهای همسایه از حکومت همه شمول سخن می‌گویند و سران قدرتهای فرامنطقه‌ای و سازمان
حکومت همه شمول از نظر رهبران جناح‌های سیاسی و کسانی که در سالهای گذشته شریک قدرت بوده اند به این معنا است که خود آنها یا وابستگان شان مانند گذشته در قدرت شریک باشند.
ملل نیز از حکومت همه شمول دم می‌زنند و طالبان هم حکومت خود را فراگیر و همه‌شمول می‌دانند!
با این حال هر جریانی تعریف خود را از حکومت همه شمول دارد و آن را با معیارهای خود تعریف می‌کند. بنابراین باید مشخص شود که حکومت همه شمول و فراگیر به چه معناست؟
حکومت همه شمول از نظر رهبران جناح‌های سیاسی و کسانی که در سالهای گذشته شریک قدرت بوده اند به این معنا است که خود آنها یا وابستگان شان مانند گذشته در قدرت شریک باشند.
حکومت همه شمول از نظر قدرتهای بیرونی و فرامنطقه‌ای به این معناست افراد مورد نظر و مهره‌های آنها در حکومت شریک باشند.
حکومت همه شمول از دیدگاه طالبان یعنی اینکه همه افراد طالبان در آن شامل باشند و تمام وزیران و معینان و والی‌ها و لسوال‌ها و رؤسای ادارات همه از اعضای طالبان باشند و اگر یکی دو نفر طالب تاجیک و ازبک هم به صورت سمبولیک در آن حضور داشت همه شمول است.
اما حکومت همه شمول از نظر مردم و آگاهان هیچ کدام از این‌ها نیست و مردم برای خود تعریف دیگری از حکومت همه شمول دارند.
از
از نگاه مردم حکومت فراگیر و همه شمول به این معناست که همه مردم افغانستان اعم از زن و مرد در تصمیم گیری و تعیین نوع نظام سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند و آن را ممثل اراده و خواست خود بدانند.
نگاه مردم حکومت فراگیر و همه شمول به این معناست که همه مردم افغانستان اعم از زن و مرد در تصمیم گیری و تعیین نوع نظام سیاسی افغانستان مشارکت داشته باشند و آن را ممثل اراده و خواست خود بدانند.
نظام همه شمول یعنی نظامی برخواسته از اراده و رأی مردم که که بر مبنای قانون و رأی مردم به وجود آمده باشد و در برابر مردم و قانون پاسخگو باشد و همه در برابر قانون یکی باشند.
نظام همه شمول یعنی اینکه همه از حقوق شهروندی یکسان برخوردار باشند و تبعیضات قومی، مذهبی و زبانی وجود نداشته باشد. و کسی به خاطر زبان، نژاد و مذهبش از حقوق شهرندی محروم نگرددد و گزینش مسئولان دولتی از یک مأمور دون پایه گرفته تا بالاترین سطوح یعنی وزیران و والیان بر اساس شایستگی، لیاقت و تخصص باشد نه براساس قومیت.
حضور چند نفر معدود از یکی دو قوم در پست‌های دولتی به هیچ وجه به معنای همه شمول بودن حکومت نیست زیرا که آنها فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های حکومت و افراد مافوق خود هستند و در تصمیم گیری دخیل نیستند.
بنابراین باید هم جامعه جهانی و هم طالبان این تعریف از حکومت شمول را مد نظر قرار دهند تا صلح و آرامش در کشور حاکم شود و افغانستان به سوی ترقی و پیشرفت گام بردارد.
کد مطلب: 98311
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل